Osniva se Lokalna akcijska skupina u ribarstvu za područje Rijeke i Kvarnera

Foto: Facebook

RIJEKA – Odjel za poduzetništvo Grada Rijeke uputio je poziv predstavnicima gospodarskog sektora ribarstva da do 27. svibnja iskažu interes za sudjelovanjem u osnivanju i članstvu u Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu (FLAG) za ribarstveno područje grada Rijeke i otoka Krka.

U Hrvatskoj trenutno postoji 14 osnovanih FLAG-ova, od kojih su tri na području Primorsko-goranske županije (Vela vrata, Tunera i Tramuntana). Navedeni FLAG-ovi pokrivaju cjelokupno područje Primorsko-goranske županije izuzev područja grada Rijeke i otoka Krka, zbog čega je i pokrenuta inicijativa o suosnivanju FLAG-a za područje grada Rijeke te otoka Krka: grada Krka te općina Omišalj, Punat, Dobrinj, Vrbnik, Baška i Malinska-Dubašnica.

Foto: FLAG Tunera

Na području grada aktivno je 7 trgovačkih društava za ribarstvo, 2 ribarske zadruge te 26 ribarskih obrta koji će unutar novoosnovanog FLAG-a dobiti brojne mogućnosti da se prijave na natječaje za dodjelu javnih potpora za provedbu projekata, a u cilju stvaranja, održavanja i poboljšanja radnih mjesta u ribarstvu te doprinosu zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.

Što je FLAG i tko se može priključiti?

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, FLAG – Fisheries Local Action Group (FLAG) označava partnerstvo između nositelja ribarskog sektora i ostalih lokalnih sudionika iz privatnog i javnog sektora. Partnerstvo se uspostavlja s ciljem održivog razvoja ribarstva i marikulture te za zadatak ima izradu i provedbu zajedničke strategije za svoje područje.

FLAG-ovi su temeljni alat za povlačenje sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, odnosno Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine.

U proteklom financijskom razdoblju visina potpore po FLAG-u iznosila je maksimalno 2.200.000, eura. Osim te potpore, FLAG je mogao ostvariti i pripremnu potporu, u iznosu od 700.000,00 kuna za administrativne troškove, izrade studija i lokalne razvojne strategije u ribarstvu, itd.

Važan segment ovog partnerstva čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i glavni je uvjet za funkcioniranje svakog FLAG-a.

Na sudjelovanje u osnivanju i radu FLAG-a pozvani su predstavnici gospodarskog sektora ribarstva odnosno:

  • pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ili ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova,
  • ovlaštenici povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu,
  • subjekti u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji su korisnici odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i /ili proizvode ribarstva te
  • ribarske zadruge, udruge, klasteri i ostali oblici udruživanja iz područja ribarstva.

Iskaz interesa za osnivanjem FLAG-a za područje Rijeke i otoka Krka moguće je podnijeti do 27. svibnja, šalje se u slobodnoj formi na e-mail: poduzetnistvo@rijeka.hr, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu za poduzetništvo, na broj telefona 051/209-590.

 

J.K.