Potpisan ugovor s izvođačem radova na izgradnji nove luke u Polačištu na Korčuli

Foto: Povezanahrvatska.eu

DUBROVNIK – U Dubrovniku je jučer potpisan ugovor s izvođačem radova na izgradnji Nove luke Korčula-luke Polačište.

Ugovor su potpisali ravnatelj Županijske lučke uprave Korčula Ante Tvrdeić i predstavnik zajednice ponuditelja Aquamont service Zdenko Dvornik. Projekt Nove luke Korčula-luke Polačište vrijedan je 189,7 milijuna kuna, dok je vrijednost ovog ugovora za izgradnju 135,9 milijuna kuna s PDV-om. Rok izvođenja radova je 30 mjeseci.

Projekt, između ostaloga, obuhvaća i izgradnju dviju operativnih obala u duljini 218 i 125 metara, gata pomorskog graničnog prijelaza duljine 50 metara, gata za prihvat trajekata u duljini 80 metara, zgrade pomorsko-putničkog terminala i drugih sadržaja.

Nova luka će, kažu, uvelike pridonijeti prometnoj povezanosti otoka Korčule te poboljšati kvalitetu života stanovnika.

S obzirom da je lokacija nove luke na “uskom grlu” pored naselja Žrnovska Banja, u planu je i izgradnja cestovne obilaznice. Prema postojećem Urbanističkom planu uređenja, predviđena je izgradnja buduće pristupne ceste Žrnovska Banja – DC118 u duljini od 2134 metara. Buduća pristupna cesta predviđena je kao dvotračna prometnica sa širinom vozne trake 3,55 m, a pred kraj (ulazak u luku) predviđena je i dodatna traka za kamione u duljini od 417 m (cca 24 kamiona).

Tijekom izvođenja radova, promet će se preusmjeriti na obližnju nerazvrstanu cestu Žrnovo – Žrnovska Banja koja će poslužiti kao obilaznica područja zahvata, a kojom se mogu kretati manja vozila (osobni automobili, kombiji i kamioni do 5t bruto mase).