Komunalno redarstvo Grada Paga izdalo upozorenje građanima

Foto: Grad Pag

PAG – Komunalno redarstvo Grada Paga pozvalo je stanovnike grada da najkasnije do 1. lipnja ove godine pristupe uređenju svojih okućnica sukladno Odluci o komunalnom redu. 

Iz komunalnog redarstva podsjećaju građane da ograde uz površine javne namjene moraju biti izgrađene tako da se uklapaju u okoliš te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka i sl. Iznimka su ograde više od 180 cm na kojima mogu biti postavljene takve žice, uz uvjet da ne smetaju prolaznicima i da po svom položaju ne predstavljaju opasnost od ozljeda.

Upozoravaju vlasnike zgrada da su dužni održavati okućnicu odnosno zemljište oko zgrade, a to se odnosi i na neizgrađena građevinska zemljišta na području grada Paga.

Također napominju da se na takvim površinama ne smije odlagati otpad, trava mora biti pokošena, a raslinje mora biti uređeno tako da ne prelazi granice zemljišta, pri čemu bi ometalo prolaz pješaka i vozila, odnosno preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

U slučaju ne pridržavanja ovih pravila, odnosno ukoliko odgovorne osobe ne uklone nedostatke koji nisu u skladu s komunalnim redom, isto će učiniti komunalac koji će nemarnom vlasniku nakon toga ispostaviti račun.

J.K.