Grad Vis poziva sve iz sektora ribarstva da se prijave na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava

Foto: Boris Kačan

VIS – Ekonomske posljedice rata u Ukrajini nisu zaobišle niti ribarski sektor, koji je ionako u problemima i bez ukrajinsko-ruskog sukoba. Učestali rast cijena nafte nagazio je i ribare pa im je svaka financijska pomoć itekako dobrodošla. 

Grad Vis još jednom poziva sve pravne i fizičke osobe povezane sa sektorom ribarstva da se prijave na drugi po redu Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1 „Poboljšanje kvalitete ulova, dodavanje vrijednosti, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture te poticanje energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena “ iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog FLAG natječaja usmjerene su na dodavanje vrijednosti i poboljšanje kvalitete ulova, preradu proizvoda ribarstva i akvakulture, trženju proizvoda ribarstva i akvakulture te energetskoj učinkovitosti i ublažavanju klimatskih promjena.

Na natječaj se mogu prijaviti poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture, samozaposleni u ribarstvu, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije, organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klasteri i dr.

Raspoloživa sredstava na natječaju iznose 108.707,64 eura, od čega je najniži iznos potpore po projektu 5.000,00 eura, dok je najviši 50.000,00 eura. Prijave projekata podnose se od 24. svibnja do 30. lipnja, a detaljni tekst natječaja možete pronaći na POVEZNICI.
J.K.