Općina Sali dobila novac za sanaciju divljih odlagališta otpada

Foto: Pixabay/Ilustracija

SALI – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio je Općini Sali 1,2 milijuna kuna za projekt uklanjanja divljeg odlagališta otpada na lokaciji “Dočić”. 

Za provedbu prve faze uklanjanja otpada odbačenog u okoliš na rubnom dijelu Parka prirode Telašćica Fond je odobrio iznos od 600 tisuća kuna. Ono uključuje geodetske usluge, izradu Plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, sanaciju i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Za drugu fazu sanacije otpada odbačenog u okoliš na spomenutoj lokaciji, a koja uključuje: uklanjanje odbačenog otpada u okoliš i uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Općini Sali sredstva u iznosu od najviše 623.250,00 kuna.
Navedenim projektom potpuno će se sanirati divlje odlagalište te će se okoliš vratiti u prvobitno stanje. Iz Općine Sali najavljuju kako će poduzeti sve moguće mjere u cilju sprječavanja ponovnog nepropisnog odlaganja otpada.
J.K.