Kod Visa postavljena prva meteorološko-oceanografska plutača

Foto: DHMZ

Državni hidrometeorološki zavod postavio je na otvorenom moru u blizini Visa prvu od ukupno 5 meteorološko-oceanografskih plutača koje će omogućiti monitoring Jadrana u realnom vremenu te će značajno poboljšati usluge DHMZ-a u zadacima pomorske meteorološke službe.

Prva plutača postavljena je na lokaciji kod Viškog kanala, na dubini sidrenja 105 metara. Sidrenje ostalih plutača obavit će se tijekom sljedećih tjedana, ovisno o meteorološkim uvjetima i stanju mora, i to na dubinama od 47 do 211 m duž otvorenog mora. Preostale četiri meteorološko-oceanografske plutače sidrit će se na lokacijama kod Palagruže, Molunat-Dubrovnik, Kvarner-Unije, Blitvenica-Žirje.

Foto: DHMZ

Plutače su samostalni objekti na moru koji na sebi nose sustave za mjerenja meteoroloških parametra, površinskih i dubinskih oceanografskih parametara, te pomorsku navigaciju, električno napajanje i telekomunikacije. Na plutačama su instalirani dualni meteorološki senzori, valomjeri površinskih valova mora te strujomjeri koji sondiraju morske struje do dubina 150 m. Mreža mjerenja mora DHMZ-a trenutno je najmoderniji sustav mjerenja meteorološko-oceanografskih prilika na cijelom Jadranu.

Podatke mjerenja odašiljat će u realnom vremenu svim brodovima s AIS radio sustavima u određenom radijusu. Svjetlosna signalizacija i pasivni radarski reflektor na plutačama ujedno će značajno pridonijeti sigurnosti na moru.

Foto: Plovput

Plutače su dio projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u Hrvatskoj – METMONIC, čiji je cilj uspostavljanje suvremenog i kvalitetnog sustava automatskih prizemnih meteoroloških postaja, oceanografskih plutača i daljinskih sustava mjerenja atmosfere na ukupno 450 postaja čime bi meteorološkim mjerenjima trebalo biti pokriveno 100% površine Hrvatske.

Projekt je vrijedan 344 milijuna kuna, od čega se 85% sredstava financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok ostatak pokriva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

K.B.