My Lightning Tracker – aplikacija za praćenje udara gromova u gotovo stvarnom vremenu

Photo: Jurica Gašpar

Uz sve češće vremenske nepogode i izraženija nevremena koja su obično praćena grmljavinom, ovo je aplikacija koja počinje dobivati na značaju. Naime, omogućava praćenje udara gromova u gotovo stvarnom vremenu te obavještava o tome kada se približava grmljavinsko nevrijeme

My Lightning Tracker – aplikacija za praćenje udara gromova u gotovo stvarnom vremenu

My Lightning Tracker lijepo je napravljena aplikacija koja se specijalizira za praćenje udara gromova diljem svijeta i to gotovo u stvarnom vremenu, a samim time postaje i potencijalno vrlo korisna jer će na vrijeme upozoriti kada se približava grmljavinsko nevrijeme uzimajući pri tom u obzir lokaciju korisnika, piše Bug.hr

Aplikacijom dominira prikaz mape na kojoj su jasno naznačeni udari gromova, a osim što ih je moguće pratiti gotovo onako kako se pojavljuju, tu je i mogućnost povijesnog pregleda te na taj način doznati i gdje na svijetu su udari gromova najčešći i najizraženiji.

Foto: Bug.hr

No, uz to što je moguće gledati prikaze na mapama, daleko važnija značajka ove aplikacije jest činjenica da može gurnuti obavijest o tome da se približava grmljavinsko nevrijeme i to tako da do znanja da kako su u blizini detektirani udari gromova (moguće je podesiti radijus unutar kojega će obavijesti biti aktivirane).

Za svaku označenu lokaciju je moguće vidjeti i nešto iscrpnije informacije, a tu je i radar koji olakšava praćenje kretanja nevremena. Osnovna inačica aplikacije je besplatna, ali prikazuje oglase, no njih se može riješiti tako da se kupi izdanje Pro za 15 kuna.