Na snazi je lovostaj na jegulje

Foto: Dušan Jelić

U Narodnim novinama br. 60/2022 objavljen je Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini.

Sukladno predmetnom propisu, u 2022. godini lovostaj je na snazi u razdoblju od početka lipnja, pa sve do 31. kolovoza u 24:00 sata i primjenjuje se na sve ribolovne alate i oblike ribolova.

D.G.