Umag uspješno provodi projekt uvođenja ribe u vrtićku i školsku prehranu

Foto: Pixavay/Ilustracija

UMAG – U umaškoj Gradskoj vijećnici prošli je tjedan predstavljen EU projekt “Što se u moru skriva? Cosa nasconde il mare?”, koji od travnja ove godine uspješno provode Dječji vrtić i jaslice „Duga“ u partnerstvu s Osnovnom školom Marije i Line Umag te Talijanskom osnovnom školom „Galileo Galilei“ Umag. Cilj projekta je, između ostalog, uvrstiti ribu u školski i vrtićki menu. 

U rujnu 2020. godine provedena je anketa među građanima Umaga u kojoj su sudjelovala i djeca iz lokalnih vrtića i osnovnih te srednjih škola, a koja je pokazala da najveći dio populacije smatra kako je važno konzumirati ribu i ostale morske namirnice, ali da realno istu konzumira najviše jednom tjedno, i to u velikoj većini, iz konzervi.

S obzirom na rezultate ankete, nastala je realna potreba da se građani Umaga, počevši od najmlađih, senzibiliziraju o važnosti, ali i načinu konzumiranja svježe lokalne ribe kao zdrave navike te da se realno poveća konzumacija riba u obrazovnim ustanovama.

Kroz projekt „Što se u moru skiva? Cosa nasconde il mare?“, koji se provodi od travnja 2022. do ožujka 2023. godine, opremit će se kuhinje vrtića „Duga“, u kojoj se istovremeno pripremaju obroci i za talijanski vrtić, te osnovnih škola Marija i Line i „Galileo Galilei“, a provodit će se i edukativne aktivnosti. Cilj projekta je stvaranje boljih uvjeta za kvalitetniju i zdraviju pripremu hrane te češće uvrštavanje ribe i morskih namirnica u jelovnik vrtića i škola, kao i prenašanje važnosti povećanja konzumacije morskih namirnica u svakodnevnom životu građana Umaga.

U svrhu postizanja ciljeva projekta, nabavit će se oprema potrebna za povećanje potrošnje ribe i ostalih morskih organizmima, i to jedna parno-konvekcijska peć, tri stroja za usitnjavanje hrane, dvije rashladne komore i jedan zamrzivač, organizirat će se radionice za djecu vrtića i škola, edukacije za roditelje, nastavno osoblje i kuhinjsko osoblje. Na kraju provođenja projekta bit će organizirana završna izložba dječjih likovnih radova koja će ujedno predstavljati završni promotivni događaj projekta.

Ukupna je vrijednost projekta 373.161,50 kuna, a udio javne potpore je 100% troškova u okviru Podmjere 4.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020. Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.