Foto: Boris Kačan

Prije dva dana objavljen je Program za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021. – 2027. čime je propisan rok od svega tjedan dana za javno savjetovanje sa zainteresiranima – civilnim društvom, interesnim skupinama i građanima. No u sadržaju Programa nisu uključene pojedine mjere koje bi pridonijele očuvanju našeg Jadrana i suočavanju s problemom prekomjernog izlova ribe.

Tako kratko razdoblje za javno savjetovanje s građanima oko teme za jedan od najvažnijih sektora gospodarstva i turizma u Hrvatskoj je, u najmanju ruku, podcjenjivački. A i predložene mjere u Programu nisu u potpunom skladu s obvezama preuzetim iz europskih legislativa o 30% zaštićenih morskih područja do 2030. kao i dugoročnom smanjenju prekomjernog izlova, priopćili su iz ureda europskog zastupnika Predraga Matića.

Potrebno je mnogo više mjera povezanih s obnavljanjem i očuvanjem mora i morskog okoliša, koje mogu donijeti veliku korist kako ribarstvu tako i priobalnom stanovništvu, što odražava potrebu korištenja javnog novca za javna dobra. Uključivanje ribara i savjetovanje s njima uz prepoznavanje i promicanje dobre prakse tijekom cijelog procesa ključno je za njihovo sudjelovanje i uspješnu provedbu mjera.

– Novi program za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021. – 2027. ne spominje nikakvo povećanje financijskih sredstava za izradu stručnih podloga za proglašenje zaštićenih područja, što je omogućeno novim europskim fondom, a izrazito važno za naše javne ustanove za upravljanje i održavanje zaštićenih dijelova prirode. Izrazito je bitno dobro upravljati tim područjima, a posebice imati učinkovit nadzor na moru jer bez kontrole nema niti zaštite. Uz to je i teže uvjeriti dionike na uspostavu novih zaštićenih područja kada se niti postojeća zaštita i ograničenja u ribolovu ne provode učinkovito. Ali moramo krenuti od nekuda – kaže Matić.

Nije mu, kaže, jasno po kojim kriterijima su se vodili ljudi iz Ministarstva kad su određivali rok u kojem zainteresirana javnost može ostaviti svoje komentare i prijedloge na navedeni Program.

– Jer se radi o opsežnom dokumentu koji govori o šestogodišnjem razvoju ribarstva u Republici Hrvatskoj. To nije odluka tipa koji okus sladoleda kupiti – vaniliju ili čokoladu, nego strateški dokument koji govori o jednoj od najznačajnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj i koji, ako ništa drugo, zahtjeva punu ozbiljnost u pristupu – oštar je hrvatski eurozastupnik.

Kaže da je ovakav pristup krajnje neodgovoran prema građanima i građankama koji se bave ribarstvom ili koje ova tema interesira. Građanima se ovim putem ne pruža odgovarajuća prilika da detaljno prouče i jasno iskažu svoje mišljenje o jednoj od naših najvitalnijih gospodarskih grana za razdoblje do 2027. godine. Unatoč kratkom roku koje je propisalo Ministarstvo, pozivam sve zainteresirane građane da pošalju svoje prijedloge unaprjeđenja i poboljšanja predloženog Programa, poručio je Matić.

K.B.