Rezultati Natječaja za dodjelu kvote za ulov trofejnih primjeraka tune u rekreacijskom ribolovu

Foto: TZ Rogoznica / Ilustracija

Na mrežnoj stranici Uprave ribarstva objavljeni su Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini.

Najviša postignuta cijena je 10,20 EUR/kg, a najniža cijena kojom je kupljena kvota je 6,30 EUR/kg. To su više cijene u odnosu na prošlu godinu kada je kilogram kvote prodan za 5,30 – 7,10 EUR/kg.

Također, prošle godine su bile objavljene samo šifre ponuditelja, dok je ove godine moguće vidjeti imena svih 41 ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja (od toga 25 koji su najpovoljniji i imaju pravo na kvotu) te 25 ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

Tablica 1. Rang lista najpovoljnijih ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja
Redni brojPonuditeljIznos (EUR/kg)
1.RED TUNA j.d.o.o.10,20
2.Bojan Cestar8,11
3.Makram Tarabay8,10
4.Uroš Napast7,35
5.Alexander Schmid7,26
6.Fred Peter Wolf7,25
7.Aleš Benda7,21
8.BOKUN GRUJA d.o.o.7,20
9.Mauro Lukšić7,11
10.Robert Napast7,10
11.Valter Part7,10
12.Gregor Schwentner7,10
13.Peter Žonta7,10
14.OHANA d.o.o.7,07
15.Alexander Schmid7,07
16.VALO d.o.o.7,00
17.Mihovil Pavao Buljan7,00
18.Luciano Scomersich6,93
19.Gabrijel Hrovat6,68
20.Jerko Lukšić6,66
21.Marko Stojević6,55
22.Milorad Harašić6,50
23.Kristian Temmer6,39
24.Filip Vrlja6,38
25.VELIKO PLAVETNILO d.o.o.6,30
Tablica 2. Rang lista ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja, ali ne ulaze na rang listu najpovoljnijih ponuditelja
Redni brojŠifra ponuditeljaIznos (EUR/kg)
26.Nikola Mijandrušić6,26
27.Avdo Hanić6,21
28.Patrick Baier6,20
29.Leon Brundula6,15
30.Eden Radin6,11
31.DTD d.o.o.6,11
32.Igor Piteša6,10
33.Robert Brajković6,00
34.Patrick Baier6,00
35.Robert Šepinski5,41
36.Dilan Mileta5,17
37.Dino Deronjić5,10
38.David Putina4,36
39.Luka Preksavec4,32
40.Aljoša Selovin4,21
41.Renato Franko3,00
Tablica 3. Lista ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima Natječaja
Redni brojPonuditeljIznos (EUR/kg)
1.Makram Tarabay8,10
2.Martin Einspieler7,44
3.Alexander Schmid7,26
4.Venceslav Marko Vesel7,21
5.Sabino Kučić7,20
6.Gorazd Sklepić7,11
7.Boris Županović7,10
8.Alexander Schmid7,07
9.Daniel Lukeš7,00
10.WEDOS INTERNET, a.s.7,00
11.Obrt MaRe, vl. Marko Pavlović6,80
12.Filip Babić6,75
13.Anton Rotar6,50
14.Gorazd Sklepić6,40
15.Filip Vrlja6,38
18.Mato Violić6,10
20.Gordan Javorić6,02
21.Roman Roberto Franulović5,80
22.Ivan Horžić5,62
23.Matija Vidas5,60
24.WEDOS INTERNET, a.s.5,55
25.Marin Perić4,00
Nisu potpisali GDPR Izjavu:
Redni brojPonuditeljIznos (EUR/kg)
26.Ponuditelj 1.4,00
27.Ponuditelj 2.2,40

Ponuditelji iz Tablice 1. (najpovoljniji ponuditelji) dužni su u roku od sedam dana od dana objave obavijesti o rezultatima natječaja (od danas, 15.06.2022.  godine), za nastavak procedure za ostvarivanje prava na obavljanje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune, na e-adresu morsko.ribarstvo@mps.hr dostaviti potvrdu da je u Državni proračun izvršena uplata iznosa navedenog u ponudi.

D.G.