Kamerama i paprenim kaznama Crikvenica krenula u lov na građane koji stvaraju divlja odlagališta otpada

Foto: Grad Crikvenica

CRIKVENICA – Mnoge lokalne sredine muku muče s divljim deponijima koji nastaju zahvaljujući nesavjesnim, mogli bismo reći čak i zlonamjernim građanima. Grad Crikvenica kamerama je krenula u borbu s takvim pojedincima, kojima ne ginu paprene kazne.

Na području Grada Crikvenice dosad je sanirano 14 divljih deponija s kojih je odvezeno čak 80 tona različitog otpada. Uglavnom je riječ o šumskom području pod ingerencijom Hrvatskih šuma, a na koje su samovoljni građani dovozili svoj otpad. Kako bi se prekinulo s tom praksom grad je postavio 14 kamera na lokacije koje su dosad služile kao divlja odlagališta otpada. Od tada je u prekršaju uhvaćeno 9 osoba, čije su fotografije s mjesta događaja proslijeđene policiji na daljnje postupanje.

Policija dostavi podatke o počinitelju, komunalni redar sastavlja zapisnik i izdaje rješenje o obvezi uklanjanja otpada. Ukoliko prekršitelj ukloni otpad, ne izriče se kazna. Ukoliko se ogluši, izriče se kazna, a otpad uklanja na teret počinitelja. Kazne su sljedeće: pravna osoba 20 do 200 tisuća kuna, odgovorna osoba 10 do 100 tisuća kuna. Obrtnik 10 do 100 tisuća kuna. Fizička osoba 10 do 100 tisuća kuna.

Iz Grada ističu kako će po potrebi povećavati broj kamera u cilju sprječavanja nelegalnog odlaganja otpada.

J.K.