Pet istarskih škola u jelovnik uvodi ribu

Foto: Pixabay/Ilustracija

U Osnovnoj školi Vitomir Širola – Pajo u Nedešćini u Istri ovog su tjedna potpisani Sporazumi o predfinanciranju EU projekata koji su odobreni u okviru Mjere 5.2.1. Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Alba.

Sukladno potpisanim Sporazumima, Istarska županija će u pet škola – četiri osnovne i jednoj srednjoj čiji je osnivač, predfinancirati projekte, a škole će po primitku sredstava od Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede, sredstva vratiti Istarskoj županiji.

Odobrenim sredstvima omogućit će se realizacija kandidiranih projekata kojima je cilj uvođenje ribe u školske kuhinje, a omogućit će se i edukacija osoblja, poboljšanje inventara školskih kuhinja i samih jelovnika. Uvođenjem raznovrsnih obroka u školsku kuhinju djeca se educiraju od najranije dobi o zdravim prehrambenim navikama.

Podsjetimo, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu – LAGUR (Fisheries local actiongroup – FLAG) čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ribarstvenog i akvakultumog područja i ima pravni oblik udruge. Važan segment u ovome partnerstvu čine predstavnici sektora ribarstva čija je uključenost u lokalne inicijative od velike važnosti i kao takva uvjetovana je za opstojnost svakoga LAGUR-a.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba osnovana je 2016. godine sa sjedištem u Labinu, a predstavlja ribarstveno područje istočne lstre koje je funkcionalno, koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu. Proteže se na 5 jedinica lokalne samouprave od kojih su tri priobalne (Labin, Raša, Kršan), te dvije kontinentalne (Pićan i Sveta Nedelja).

J.K.