Završio projekt Interreg Italy-Croatia SASPAS – Evo što je sve napravljeno za boljitak Jadrana

Foto: NP Kornati

Jučer je i službeno završio projekt Interreg Italy-Croatia SASPAS tijekom kojeg je napravljen veliki pomak u zaštiti Jadrana, prije svega u zaštiti posidonije, za morski ekosustav izuzetno bitne morske cvjetnice koja se našla na listi najugroženijih vrsta Jadrana. 

Udruga Sunce izvijestila je o rezultatima višegodišnjeg projekta tijekom kojeg su napravljeni veliki napori u zaštiti posidonije. Naveli su kako su tijekom projekta provedene dvije transplantacije posidonije umjesto jedne te dva monitoringa livada više od planiranog. Nakon više od 20 godina borbe s administracijom i financijama u Nacionalnom parku Kornati napokon je realizirano postavljanje ekoloških sidrišta, a zahvaljujući kampanji “Postani čuvar Posidonije” ova morska biljka postala je bliža i u široj javnosti.

 

Ovaj međunarodni projekt uključivao je osam partnerskih organizacija, koje su zajedničkim djelovanjem za cilj imale uspostaviti sustav koji će očuvati morske cvjetnice. Fokus Sunca bio je na aktivnostima koje su se provodile u NP Kornati, ali i na nacionalnoj kampanji “Postani čuvar posidonije”.

U ljeto prošle godine Javna ustanova NP Kornati postavila je ukupno 40 ekološki prihvatljivih sidrišta u uvalama Kravljačica, Strižnja, Šipnate i Tomasovac – Suha punta. U svakoj od navedenih uvala postavljeno je 10 sidrenih mjesta za plovila do 16 metara dužine. Uspješnim postavljanjem takvog sidrenog sustava u sklopu SASPAS projekta, započelo je ostvarivanje dugoročnog cilja NP Kornati – uspostavi sidrišta u 19 uvala i potpuna zabrana slobodnog sidrenja u Parku.

Foto: Bova za sidrenje na Kornatima/Udruga Sunce

Osim što je razvijena mreža ambasadora i čuvara posidonije, kampanjom “Postani čuvar posidonije” imala je za cilj edukaciju dionika nautičkog sektora o važnosti posidonije, ali i o načinima i savjetima kako se aktivno uključiti i jednostavnim koracima sačuvati posidoniju.

Sljedeći koraci su kartiranje i monitoring livada, pojednostavljivanje procesa dodjele koncesija za ekološka sidrišta, uspostava mehanizama za financiranje zaštite posidonije, edukacija nautičara i informiranje javnosti, jačanje nadležnosti i kapaciteta za bolji nadzor sidrenja te strateško promišljajnje održivog nautičkog turizma.

 

J.K.