Zbog pesticida iz prodaje povučeni svježi limuni iz Turske

Foto: Pexels

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Limun svježi podrijetlom iz Turske kupljenog u razdoblju od 30.04.2022. do 31.05.2022., zbog utvrđenog pesticida klorpirifosa i didecildimetilamonij – klorida (DDC).

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detalji o opozivu dostupni su na mrežnim stranicama subjekta u poslovanju s hranom.

I.B.