POPRAVLJA SE KVAR NA KAŠTIJUNU: Očekuje se da će opet početi raditi prije predviđenog datuma

Foto: Dnevnik.hr/Screenshot

Kaštijun je danas poslao novu informaciju o rješavanju problema s kvarom. Dana 17. lipnja na procesno mosnoj dizalici u MBO postrojenju ŽCGO Kaštijun dogodio se novi kvar koji je uzrokovao zastoj redovnog rada postrojenja.

Od strane Kaštijuna d.o.o. poduzete su sve aktivnosti s ciljem vraćanja MBO postrojenja u funkciju.

Nova Uprava i tehnički tim su usuglasili korake za daljnje aktivnosti s naglaskom na rješavanje kvara u najkraćem mogućem roku. S današnjim danom u MBO postrojenju su uklonjeni kabelska staza i pripadajući kablovi. Započeti su radovi na otklanjanju kvara te se očekuje da će MBO postrojenje krenuti s redovnim radom u roku kraćem od prethodno previđenog 10. kolovoza, piše Glas Istre.

Vještačenjem je utvrđeno da je neupitni uzrok mehanički kvar, odnosno zastoj uzrokovan zaribavanjem linije za obradu.

Do početka redovnog rada pogona miješani komunalni otpad se privremeno skladišti na za to pripremljenoj površini u dijelu predviđenom za neopasan otpad, smještenoj unutar ŽCGO-a Kaštijun, a sve sukladno Elaboratu za gospodarenje otpadom.

– Zahvaljujemo svim komunalnim tvrtkama i sudionicima u sustavu sakupljanja otpada koji daju
maksimalne napore kako bi se smanjile količine miješanog komunalnog otpada koje pristižu u ŽCGO Kaštijun. Kaštijun d.o.o. će obavještavati javnost o novim informacijama i rješavanju nastale situacije – piše u priopćenju.