Startao projekt “Zajedno protiv morskog otpada – za zdravu hranu naše hrane”

Foto: Društvo istraživača mora 20000 milja/Facebook

RAŽANAC – Sutra u u 19:00 u prostorijama Knjižnice Jurja Barakovića u Ražancu održat će se početna konferencija projekta “Zajedno protiv morskog otpada – za zdravu hranu naše hrane” (zaMORE), koji promovira očuvanje prirodne osnove područja LAGUR-a Tri mora kao preduvjeta za daljnji razvoj ribarstva i akvakulture.

Cilj projekta je promocija znanosti i volonterizma kao važnih segmenata društva za izgradnju skladnog odnos s prirodom, a projekt pridaje posebnu pažnju edukaciji o opasnostima koje predstavlja otpad, posebice mikroplastika u moru, na specifično ribarstveno područje LAGUR-a Tri mora – jer upravo mikroplastika ulazeći na “skrivena vrata” postaje “hrana naše hrane”. Projekt “zaMORE” je dio dugogodišnje inicijative društva “Zajedno protiv morskog otpada”.

Foto: Uzorak mora/Društvo istraživača mora 20000 milja/Facebook

Jedna od aktivnosti uključenih u projekt je i uzorkovanje planktona na području Tri mora, koji su uzeti u periodu od 24. do 27. lipnja ove godine te su poslani na daljnju analizu.

Projekt je prijavljen na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji prirodne resursne osnove rijeka, mora i priobalja te sadrži prioritete i ciljeve Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Foto: Društvo istraživača mora 20000 milja/Facebook

Ukupna vrijednost projekta iznosi 185.989,15 kuna, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) u iznosu od 158.098,78 kuna, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok je 15% sufinancirano iz državnog proračuna RH u iznosu od 27.898,37 kuna.

Projekt provodi udruga Društvo istraživača mora 20000 milja, u javno – civilnom partnerstvu s Turističkom zajednicom Općine Ražanac.