Foto: Youtube/Screenshot

Ribarski sektor u Hrvatskoj, kao i u ostatku Europe, iznimno je pogođen geopolitičkom krizom uzrokovanom ratom u Ukrajini. Bilo je nužno donošenje hitnih mjera koje će umanjiti negativan utjecaj aktualne krize na ovu granu gospodarstva pa su u EU parlamentu, sa 620 glasova ZA, izglasane mjere za pomoć ribarima. 

Rast cijena energenata i visok stupanj poremećaja tržišta jedan su od razloga neisplativosti poslovanja proizvođača, uzgajivača i prerađivača ribljih i akvakulturnih proizvoda te ozbiljna ugroza egzistencijalnim pitanjima, kako manjim, tako i velikim igračima. S druge strane, naši ribari su u ozbiljnim poteškoćama, a neki su već i odustali od ribolovnih aktivnosti radi strahovitog rasta cijena naftnih derivata – ponajviše plavog dizela.

Fred Matić, izvjestitelj Socijalista i demokrata u Europskom parlamentu za izmjenu Uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, bio je zadužen za definiranje mjera oporavka ribarskog sektora kako bi se ublažile posljedice ruske agresije. Prvenstveno se to odnosi na subvencije ribarima, uzgajivačima u akvakulturi i prerađivačima ribljih proizvoda, ali i proizvođačima koji skladište riblje proizvode. Svi oni u ribarskom i akvakulturnom sektoru koji su pogođeni ovom dalekosežnom krizom obuhvaćeni su novim paketom mjera pomoći, koji će se moći retroaktivno, od početka rata u Ukrajini 24. veljače 2022., primjenjivati u državama članicama do kraja ove godine.

Foto: EP

– Situacija s kojom se trenutno suočavamo prelijeva se na leđa onih koji su kolateralna žrtva geopolitičke krize za koju ne snose nikakvu odgovornost. Velik dio ribara od početka krize ne ide u ribolov zbog ogromne cijene plavog dizela i neisplativosti poslovanja, a drugi dionici u ribarskom i akvakulturnom sektoru snose ogromne financijske gubitke zbog poremećaja na tržištu. Ovaj hitni i konkretni paket pomoći kojeg smo danas izglasali dat će državama članicama mogućnost isplate financijskih kompenzacija iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te na taj način konkretno pomoći ljudima koji ovise o ribarskom sektoru – najavio je zastupnik Matić.

Kriza u ribarskom sektoru lako se može preliti na turistički sektor, koji uvelike ovisi o onome što im ribari mogu ponuditi pa je donošenje ovih mjera bilo više nego nužno, smatra Matić dodajući da će ovaj zakon uvelike olakšati buduće poslovanje ljudima i kompanijama koji se bave ribarstvom i akvakulturom, odnosno onima koji se bave ribolovnim aktivnostima. Kaže da su sve političke grupe pokazale složnost i primjer dobre prakse kada se radi o pitanju pomoći najpogođenijem sektoru. Matić vjeruje da će novi zakon koji uključuje mjere pomoći za ribarski sektor do kraja ljeta postati pravno obvezujući i u Hrvatskoj.