Pulski amfiteatar na novoj poštanskoj marki

Foto: Boris Kačan

Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 11. srpnja novu poštansku marku nastalu u suradnji sa Savezom poštanskih operatora mediteranskih zemalja (PUMed) s motivom pulskog amfiteatra.

Savez čini 19 zemalja, a Hrvatska pošta pridružila se 2015. kada je izdana prva prigodna poštanska marka PUMeds motivom hrvatske brodice bracere.

Od tada je izdano još sedam poštanskih maraka na zajedničke teme s motivima karakterističnim za hrvatski dio Sredozemlja.

Ove su godine tema izdanja antički gradovi Mediterana, a motiv na marki u izdanju Hrvatske pošte je pulski amfiteatar.

Autor marke nominalne vrijednosti 12,30 kuna je Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba. Naklada marke iznosi 30.000 primjeraka te je izdana u arku od 16 maraka. Hrvatska pošta tiskala je i prigodnu omotnicu prvog dana, prenosi Glas Istre.

Hina