Kanader upućen na gašenje požara u Sloveniju

Foto: HRZ/M. Karačić

Kanader CL-415 iz sastava PP namjenski organiziranih snaga OS RH upućen je u Sloveniju radi gašenja požara u blizini Nove Gorice.

Kanader CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH upućen je u nedjelju 17. srpnja 2022. u Sloveniju radi gašenja požara na području Renškog vrha u blizini Nove Gorice, priopćilo je Ministarstvo obrane.

Kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva je upućen na gašenje požara u Sloveniju, temeljem Naredbe ministra obrane o uporabi Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Sloveniji, a na osnovu zahtjeva poslanog preko Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.

Po završetku današnjeg angažmana u Sloveniji, avion HRZ-a vratit će se u matičnu bazu u vojarnu “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku.

Iz MORH-a podsjećaju, člankom 56. stavkom 6. Zakona o obrani propisana je ovlast Vlade da, uz suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, godišnjom odlukom odobri prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama RH radi pružanja humanitarne pomoći na zadaćama protupožarne zaštite. U skladu s navedenim, Vlada je na sjednici 3. ožujka 2022. donijela Odluku o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2022. godini.

Navedenom Odlukom odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2022. godini. Za izvršenje zadaća odobrava se korištenje zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

D.G.