Opatijski umjetnik uz more postavio 9 skulptura u projektu plaćenom 840 tisuća eura

Foto: Luigi, Grad Opatija

OPATIJA – Vedran Ružić, opatijski glazbenik i slikar, podjednako uspješan u svijetu glazbene i likovne umjetnosti, sudjelovao je u EU projektu Riviera4Seasons2 kroz koji je postavio devet umjetničkih instalacija u prostoru širom područja Grada Opatije

Skulpture su nastale na osnovu zadanih tema i okvira za pojedine lokacije u Opatiji, Voloskom, Dobreću, Poljanama, Veprincu i Učki. U Voloskom je postavljena instalacija “Mačak z Voloskega”, obojena prepoznatljivim Ružićevim koloritom, a skulptura “Diskontinuitet” nalazi se na terasi Moho-centra u Voloskom. Instalacija “DNK s glazbenim notama- Libertin” nalazi se ispred zgrade gradske uprave Grada Opatije, a na Slatini je postavljena instalacija “Borba galebova”. Dvije instalacije su smještene na Učki, to su metalne markacije visoke oko metar i četrdeset centimetara. U Veprincu je svoje mjesto našao “Veprinački zakonik”, skulptura koja simbolizira knjigu, odnosno zakonik iz 1507. godine, a u Poljanama je postavljena “Lavanda”. U Dobreću je smještena instalacija u obliku maruna.

Grad Opatija je u program Riviera4Seasons2 uključena od listopada 2017. godine. Radi se o programu zajedničke baštine za međunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. –2020.

Tema projekta bila je aktivna zaštita kulturne i prirodne baštine kroz održivi razvoj turizma u okolici i zaleđu Opatije i Pirana, a s ciljem proširenja kulturno-turističke ponude. Podsjetimo, u okviru projekta uređena je i pješačka staza Opatija -Veprinac, duljine četiri kilometra koja povezuje središte Veprinca s opatijskom Slatinom te sufinancirana prva faza uređenja Interpretacijskog centra dr. Andrija Mohorovičić- MOHO centra u prizemlju Doma Liburnija u Voloskom. Partneri na projektu su bili Općina Piran, Grad Opatija, TZ Portorož, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica i TZ Grada Opatije, a ukupni budžet iznosio je 840.205 eura.

I.B.