Raste interes za studijima Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na engleskom jeziku u Splitu

Foto: Pixabay/Ilustracija

SPLIT – Splitsko sveučilište uspješno je provelo sve zacrtane ciljeve kroz programe na engleskom jeziku, a koji se provode na studiju Morskog ribarstva te na integriranom studiju Vojnog pomorstva.

Studiji se provode kroz projekt “InteRiV”, koji je financiran EU sredstvima u iznosu nešto većem od 1,75 milijuna kuna. Interes za oba studija prilično je velik, kažu na splitskom Sveučilištu, gdje se nadaju da će se takav interes nastaviti i u budućnosti.

Oba studijska programa kreirana su tako da je nastava usmjerena na studente, zasnovana na suradničkom i aktivnom učenju, a posebna pažnja posvećena je iskustvenom učenju, odnosno povezivanju teorije i praktičnog rada.

Diplomski studij Morskog ribarstva (Marine fishery) mogu upisati studenti koji su već završili trogodišnji preddiplomski studij (180 ECTS) iz srodnih područja studija, a zanimljiv je onima koji žele naučiti kako kontrolirano i održivo iskorištavati morske resurse, usvojiti statističke modele koji se primjenjuju u morskom ribarstvu, predvidjeti utjecaj ribolova na stanje populacija i sastav zajednica.

Bitna komponenta ovog studija je stručna praksa/terenska nastava tijekom koje studenti unaprjeđuju znanja i stječu kompetencije koje su u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Terenska nastava odrađuje se na ribarskom brodu, kroz posjet mrjestilištima i uzgajalištima riba te pogonima za preradu riba uz dodatnu praksu na istim ustanovama.

Photo: Morski.hr/Ilustracija

Studenti se osposobljavaju za stručne poslove ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama te njihovog očuvanja od kvarenja, zatim za projektiranje i izradu ribolovnih alata te za tehnološko projektiranje uzgajališta morskih riba i drugih morskih organizama, kao i pogona za preradu i očuvanje proizvoda mora.

Studij Morskog ribarstva je multidisciplinaran i omogućuje nadogradnju znanja iz specifičnih područja vezanih za problematiku morskog ribarstva, marikulture, gospodarenja živih bogatstava mora i korištenja proizvoda morskog ribarstva sa velikim brojem specijalističkih izbornih predmeta. A riječ je, kažu, o sve traženijem zanimanju.

Sličan program očekuje i studente koji se odluče za program Vojno pomorstvo, koji traje pet godina, ima dva smjera („Vojna nautika“ i „Vojno brodostrojarstvo“), a njegovim se završetkom stječe akademski naziv magistar/magistra, inženjer/inženjerka vojnog pomorstva smjera vojna nautika ili vojno brodostrojarstvo.

Foto: Pixabay/Ilustracija

Studenti stječu teorijska znanja i praktične pomorske vještine važne za pomorsku profesiju i usklađene s međunarodnim i nacionalnim standardima. Završetkom studija Vojnog pomorstva opće kompetencije studenata istovjetne su onima koje se stječu na drugim pomorskim fakultetima.

Više o navedenim studijima na engleskom jeziku možete pronaći na web stranici splitskog Sveučilišta.

 

J.K.