SRETNA VIJEST Na lokaciji Plavnik pronađena mlada živa periska!

Foto: Facebook/Primorsko-goranska županija

RIJEKA – Nakon prošlogodišnjeg pomora periski diljem Jadrana i stalnih napora stručnjaka da rehabilitiraju staništa ovog školjkaša, jutros stiže najbolja moguća vijest – djelatnici Javne ustanove Priroda, Prirodoslovnog muzeja Rijeka, DC-a Pelagos i volonteri pronašli su mladu živu juvenilnu perisku veličine 1,5 cm na kolektorima na lokaciji otoka Plavnika!

Vijest je objavljena na Facebook stranici Primorsko-goranske županije, a periska juniorka nazvana je po volonterki Morani koja ju je izvadila iz kolektora. Periska je hitno prevezena u Akvarijum Pula na daljnju skrb.

Foto: Facebook/Primorsko-goranska županija

Ovo je inače najjužniji nalaz žive juvenilne periske. Projekt obnove staništa periske, nakon njezinog masovnog pomora diljem Mediterana i Jadrana, započeo je prije dvije godine.

Javna ustanova Priroda i Prirodoslovni centar Rijeka prošli tjedan počeli su sa sakupljanjem kolektora ličinki periski na području Njivica i još dvije obližnje lokacije. Kolektori su postavljeni početkom lipnja ove godine s ciljem prikupljanja mlađi eventualnih preživjelih jedinki periski, kako bi ih se sačuvalo u kontroliranim uvjetima te očuvao genski materijal.

K.B.