Prva medicinsko-terapeutska plaža na Jadranu

Photo: Istarska županija

ROVINJ – Medicinsko-terapeutska plaža, prva takva na Jadranu otvorena je u sklopu Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ u Rovinju.

Jedinstvena terapeutska plaža

Riječ je o jedinstvenoj terapeutskoj plaži koja bi po opsegu i veličini zahvata trebala postati i važan impuls u promjeni paradigme medicinskog turizma. Projekt obnove ove plaže vrijedan je ukupno dva milijuna kuna od čega je 800 tisuća kuna osiguralo Ministarstvo turizma kroz Fond za razvoj turizma, a preostalih 1,2 milijuna kuna uložila je Istarska županija.

Ravnatelj bolnice doc.dr. Marinko Rade naglasio je da je rovinjska bolnica prva u nas krenula u ovakav pristup medicinskom turizmu, pa se očekuje znatan broj inozemnih pacijenata koji će dolaziti na rehabilitaciju u Rovinj, ali je namjera i da bolnica bude otvorena za sve. Također, najavio je kako je Ministarstvo zdravstva osiguralo financijska sredstva za projektiranje obnove glavne zgrade Bolnice.

Photo: Istarska županija

Plaža s dugom tradicijom terapijskog kupališta

Arhitekturom i dizajnom cjelokupni kompleks bolničke plaže, uključujući sportske i rekreativne sadržaje, prilagođen je za osobe sa zdravstvenim poteškoćama. Osim što će se adaptacijama olakšati korištenje kupališta teško pokretnim osobama, korisnici će biti pod stalnim nadzorom spasilaca te će, u slučaju zdravstvenih poteškoća, u svako doba imati mogućnost hitne liječničke intervencije. Samo kupalište je u okviru bolničkog kompleksa izgrađeno kao dječje kupalište od 1908. do 1909. godine, od kad je zadržalo osnovne karakteristike originalnog austrijskog kupališta tog perioda. Obnovom su predviđena brojna prostorno – tehnološka poboljšanja, projektirana upravo prema uputama osoblja bolnice, a što će omogućiti visoku kvalitetu pružanja medicinskih tretmana rehabilitacije pacijenata te sigurno korištenje za sve zainteresirane.

Rovinjska bolnica inače je jedna od rijetkih u Hrvatskoj koja već treću godinu posluje pozitivno, a njezin ravnatelj Marinko Rade već drugu godinu zaredom proglašen je najboljim mladim znanstvenikom na svijetu.

(Istarska županija)