Ugrožen riblji fond: 10 posto ulova baca se natrag u more!

Photo: Pixabay

Čovjekova pohlepa nema granica. Rast stanovništva i stalne potrebe za resursima crpe Zemlju do granica pucanja. Istraživanja na kojima je radilo 300 stručnjaka iz cijelog svijeta, pod krovnim organizacijama  sveučilišta Western Australia i British Columbia trajala su 10 godina i dala su prve nimalo ohrabrujuće rezultate. Ribarske flote natrag u more bace gotovo 10 posto ukupnog ulova, tvrde znanstvenici u časopisu Fish & Fisheries

Kad je ulovljena, ne može dugo ostati živa, tako da je većina bačene ribe gotovo ili potpuno uginula. Ako ćemo o brojkama, to je gotovo 10 milijuna tona ribe. Za usporedbu, u Jadranu se godišnje ukupno ulovi oko 150 tisuća tona ribe!

Photo: Wikimedia

Ribarska industrija podložna je konkurenciji više no ikad, pa se baca riba koja nije uklopljena u normative. Nekad su to “nedozvoljene” dimenzije ili kvaliteta ulovljene ribe, dok je drugi put bizarna situacija u kojoj se baca ona vrsta za koju ribarski brod nema koncesiju ulova.

U prilog ovoj tezi ne ide ni rast cijena određenih vrsta ribe, zbog čega izlov, poput lova na gotovo izumrle vrste životinja, predstavlja doista ozbiljnu opasnost za čovječanstvo!

D.G.