OTKRIVAMO: Što donosi studij „Vojno pomorstvo“?

Photo: MORH/ K. Brigljević

Važnost otvaranja specijaliziranog studija za vojne časnike proizlazi iz potreba Hrvatske vojske za stručnim kadrom, ujednačenim NATO standardima, ali i činjenici da se vojno obrazovanje u standardima izjednači s civilnim, naglasio je ministar Krstičević nedavno prilikom svečane prisege 15. naraštaja vojnih kadeta na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”.

Sporazum o ustrojavanju posebnog studija Vojno pomorstvo.

Upravo su ovo učilište, Hrvatska ratna mornarica u suradnji sa Sveučilištem u Splitu (Pomorskim fakultetom, Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje te Filozofskim fakultetom) u cilju postizanja potrebnih kompetencija postavljenih pred časnike pomorske struke, započeli izradu elaborata integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa “Vojno pomorstvo”.

Iz Ministarstva obrane za Morski.hr stiže detaljan uvid u koncept integriranog studijskog programa „Vojno pomorstvo“, koji se temelji na tri smjera: “Vojna nautika”, “Vojno brodostrojarstvo” i “Vojna elektrotehnika”.

Takav bi studij trajao deset semestara ili 5 godina, a njegovim završetkom ostvarilo bi se najmanje 300 ECTS bodova.

Photo: MORH/J.Kopi

Završetkom studija, kadeti bi stekli akademski naziv magistra vojnog pomorstva, smjer Vojna nautika, Vojno brodostrojarstvo ili Vojna elektrotehnika.

Nastavni sadržaji izvodili bi se većim dijelom u specijalističkim učionicama i kabinetima vojarne “Admiral flote Sveto Letica-Barba” u Splitu, a djelom u kapacitetima sastavnica Sveučilišta u Splitu.

Smještaj i prehrana kadeta bili bi osigurani u namjenskom objektu spomenute vojarne.

Photo: MPPI

S obzirom na to da u zaštiti Jadrana, pored HRM-a, sudjeluje i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova i druge nadležne državne agencije i institucije, ovakvim integriranim sveučilišnim studijem moguće je provoditi jedinstveno obrazovanje pomorskih časnika za potrebe svih državnih institucija.

Opće kompetencije koje kadeti stječu završetkom studijskog programa „Vojno pomorstvo“ istovjetne su kao i na ostalim pomorskim fakultetima. Pored općih, kadeti dobivaju i specifične kompetencije iz djelokruga Obalne straže, MUP-a, uporabe brodskih borbenih sustava i slično.

Ovo im daje dodatne kompetencije za uspješan rad i obavljanje poslova u tijelima državne uprave za koje se školuju, a to je ujedno i izvrstan „bazen“ iz kojega se mogu stvarati i razvijati vrlo kvalitetni pričuvni pomorski časnici.

Photo: Wikipedia

Godišnje bi se upisivalo 30 studenata i to: 20 studenata za potrebe MORH-a, 5 za potrebe MUP-a i 5 za potrebe MMPI-a. Planirani upis prve generacije kadeta je akademske godine 2018./2019.

Ministar Krstičević je naglasio kako bi sve diplomante na kraju studija trebao čekati i posao, tako da zainteresiranih za ovaj atraktivan studij zasigurno neće nedostajati.

D.G.