TSUNAMI Kako nastaje katastrofalni val koji ubija?

Photo: Pixabay

Morski valovi velikih amplituda, uzrokovani potresom, erupcijom vulkana ili atmosferskim poremećajem nazivaju se “tsunami”. Riječ je izvedena iz dvije japanske riječi “tsu” što znači “luka” i “nami”, što znači “val”. Japanski ribari vraćajući se u luku znali su je naći poharanu valovima koje nisu primijetili na otvorenom moru te su mislili da se radi o valovima koji se pojavljuju samo u luci, odnosno blizu obale.

Deformacije morskoga dna u blizini žarišta potresa prenose se do površine, gdje uzrokuju potresne valove koji se šire po površini na sve strane. Visina valova tsunamija je kod manjih dubina veća; uz samu obalu može dosegnuti 20 do 30 m i napraviti goleme štete. Javljaju se uglavnom na obalama Tihog i Indijskog oceana.

3D animacija Tsunamija

Tsunamije se često pogrešno naziva plimnim valovima, no nemaju nikakve veze s plimnim oscilacijama. 

U blizini epicentra visina potresnih valova može biti izuzetno visoka. S udaljavanjem od epicentra, te prilikom putovanja u dubokim oceanskim zaravnima, tsunami ima male amplitude no putuje velikim brzinama, u prosjeku oko 700 km/h.

Kada se tsunami približi plitkom moru, on uspori ali se amplituda poveća.

Približavajući se obali, oni se usporavaju te se, zbog očuvanja energije (energetskog toka vala), uzdižu ovisno o smanjenju dubine mora. Dolaskom na obalu njihove visine mogu poprimiti izvanredne vrijednosti. Uobičajeni periodi tsunamija iznose od 10 do 60 minuta, a ovisan je o prostorno-vremenskim karakteristikama pomicanja morskog dna u zoni epicentra.

Nakon potresa u Indoneziji 26. XII. 2004. pojavio se golemi tsunami i zahvatio obalni pojas Indijskog oceana; djelovanje valova bilo je katastrofalno; poginulo je oko 230 000 ljudi.

D.G.

Izvori: Hrvatska enciklopedija, Ladan, Tomislav. Riječi : značenje, uporaba, podrijetlo, Jeffrey, Gary (2007.). Tsunamis and Flood