Znanstvenici godinama prate kretanje galebova na Mljetu, evo kud se kreću

MLJET – Prvi ovogodišnji teren monitoringa ptica značajnih za Nacionalni park Mljet obavljen je u subotu 16. veljače 2019. godine. Tijekom monitoringa, pod stručnim vodstvom dr. sc. Luke Jurinovića, mag. biol., voditelja istraživanja ptica u NP Mljet od 2001. godine, istraživači su obišli cijeli akvatorij Parka. 

Svake godine sustavno se prati dinamika populacija šest vrsta ptica koje su prepoznate kao značajne za NP Mljet: morski vranac (sredozemna podvrsta) Phalacrocorax aristotelis desmarestii, sredozemni galeb Larus audouinii, galeb klaukavac Larus michahellis, crvenokljuna čigra Sterna hirundo, škanjac osaš Pernis apivorus i sivi sokol Falco peregrinus.

Photo: NP Mljet

Osim galeba klaukavca, sve ostale navedene vrste nalaze se na Dodatku i Direktive o pticama EU (EU Birds Directive), na osnovu koje se određuju Natura 2000 Područja očuvanja značajna za ptice, kao što je i HR1000037 SZ dio NP Mljet.

Na prvom ovogodišnjem terenu zabilježene su jedinke sredozemnog galeba, morskog vranca i galeba klaukavca.

Morski vranci počeli su gnijezditi te su u nekim gnijezdima zabilježena jaja.

Photo: NP Mljet

Galeb klaukavac sa žutim prstenom s natpisom S7TC prstenovan je 29. svibnja 2010. godine kao mladi ptić u gnijezdu na otočiću Glavatu u NP Mljet. Početkom travnja prošle godine zabilježen je opet na Glavatu, kao i na ovom terenu.

Sada je zabilježeno 10 jedinki sredozemnog galeba, dok ih je u veljači 2018. godine zabilježeno 9, a tijekom prošlog desetljeća svake veljače samo po 1-2 jedinke.

Photo: Jurica Gašpar

Sredozemni galeb sa žutim prstenom s natpisom HC prstenovan je kao odrasla ptica u svibnju 2017. godine na području Parka prirode Lastovsko otočje. Od tada je viđan na području NP Mljet tijekom veljače i ožujka 2018. godine.

Prošle godine prstenovali smo jednog ptića sredozemnog galeba, iz gnijezda s još dva probušena jaja, a to je bilo prvo prstenovanje mladog sredozemnog galeba u NP Mljet od 2007. godine.

A. Popijač