JESTE LI ZNALI? O Dalmaciji i Dalmatincima u Narodnooslobodilačkoj borbi

Brodovi mornarica NOVJ / Photo: Muzej Revolucije, Inv. br. 12941

Iskustvo neretvanskih gusara, uskoka i dubrovačkih i bokeljskih mornara ugrađeno je u stvaranje Mornarice Noslobodilačke vojske Jugoslavije, a kasnije i Hrvatske ratne mornarice.  

Gordana Igrec

Jeste li znali?

Da – je potkraj 1942.godine oslobođeno veliko područje u srednjoj Dalmaciji, a s njim i neki dijelovi Brača, Hvara i Pelješca.

Da – je do 1942.godine Dalmacija dala 10 tisuća dobrovoljaca u partizanske jedinice.

Da – su okupatori kako bi ugušili partizanske jedinice na kninsko područje dovlačili četnike iz Like i Bosanske krajine, čak i iz Hercegovine i Crne Gore.

Piloti NOV na brodu, na putu za Korčulu – Photo: Muzej revolucije, inv. br. 5510

Da – je broj dobrovljaca u partizanima iz Dalmacije u 1943.godini bio veći od 125 000 ljudi! 

Da – je proces stvaranja Mornarice NOVJ protekao u četiri faze. Prva faza započela je ljeti 1941.godine kada se partizani koriste lokalnim plovnim sredstvima za uspostavljanje veze, druga faza počinje potkraj 1942.godine osnivanjem mornaričkih jedinica i štabova, treća faza započinje neposredno nakon kapitulacije Italije, a četvrta objedinjavanjem u Mornaricu NOVJ 18.10.1943.godine.

Brodogradilište na visu, siječanj 1944. – Muzej revolucije, Inv. br. 5414

Da – je životna snaga i udarna moć Mornarice NOVJ potjecala iz prirodnih uvjeta i dalmatinske tradicije. Istočna obala Jadrana, s mnoštvom otoka i zaljeva, omogućuje šire izvođenje različitih prepada. Pri tome valja imati  na umu 13 stoljeća boravka na ovom prostoru kroz aktivnosti gusara neretvanskih i uskoka, slavnih dana dubrovačkog i bokeljskog pomorstva, podvige smjelih kapetana i iskustva stanovništva. 

Da – je Deveta divizija najviše sastavljena od boraca iz Dalmacije pretrpjela i najveće gubitke u bitci na Neretvi.

Uspjela kombinirana akcija jugoslovenskih i savezničkih snaga na Braču – Photo Muzej revolucije, inv. br. 9154

Da – je veći broj talijanskih boraca nakon kapitulacije Italije ušao u partizanske redove.

Da – se odlukom ZAVNOH-a od 1943.godine Zadar, Lastovo i drugi dijelovi Dalmacije vraćaju u matičnu zemlju!

Da – su se prvi diverzanti – ronioci formirali u sklopu partizanske mornarice na Visu, u veljači 1944. godine.

Prva ronilačka ekipa partizanske mornarice, Vis veljača 1944. – Muzej revolucije, inv. br. 5271

Da – se sa povlačenjem partizana iz oslobođenog Splita od Talijana po ulasku nacista iz grada povuklo i 1 500 stanovnika!

Da – su Nijemci do 1944.godine zauzeli sve otoke osim – Visa!

Gordana Igrec