FOTO/VIDEO Ove su zidine više od osmerokatnice

Foto: Boris Bašić

DUBROVNIK – Grad je oduvijek bio na udaru juga ili šiloka, ga Dubrovčani nazivaju. Nisu zato bez razloga gradili ovako čvrste bedeme oko grada. Građene su od 13. do 17. stoljeća za potrebe obrane. Radi lakše orjentacije o veličini ovih valova, duge su 1940 m, visoke do 25 m, prema kopnu debljine 4-6 m, a prema moru do 3 m. 

Stari Dubrovčani imali su odredbu da nisu nikad vijećali i donosili odluke kada je bilo vrijeme od šiloka i južine, juga.

“On je sam od sebe kazna, a misao je klonula, životna radost istječe kroz mutne oči i pocrnjela lica. Ni sebe samog po šiločini ne voliš pa kako bi pomućenim razborom donio odluku o drugima!” – kako piše dubrovačka spisateljica Tereza Buconić Gović.

A naši suradnici i dubrovački fotografi Boris Bašić i Daniel Pavlinović, snimili su spektakularne fotografije valova koji su doslovno kupali grad. Pavlinović je snimio i dramatične pijavice, a Bašić je i video hridi i svjetionika Grebeni ispred Lapada preko kojih prelaze snažni valovi.

Ako vam i nije bilo jasno što je jugo, morate ga doživjeti i vidjeti u Dubrovniku!