Pomorski značaj Slanog kroz povijest

Foto: DNŽ

ZAGREB/SLANO – Hrvatski restauratorski zavod poziva na predavanje Ivana Viđena „Društveno-kulturni kontekst Slanoga u razdoblju ‘zlatnoga doba Dubrovnika’“u četvrtak, 19. prosinca 2019. godine u 18 sati i 30 minuta u Dvorani pape Ivana Pavla II.

Iznimno povoljan geografski smještaj Slanoga omogućio je kroz stoljeća tome primorskom mjestu važnu stratešku i gospodarsku ulogu. Nakon stjecanja prostora između Orašca i Stona (1399. – 1405.), Dubrovčani su, uspostavljajući svoju administraciju na čelu s lokalnim knezom i njegovom kancelarijom, odmah učinili Slano i upravnim središtem cijeloga Dubrovačkog primorja.

Za značenje Slanoga u 16. stoljeću povjesničar Josip Lučić kaže da je „u to vrijeme izvan grada Dubrovnika ono najpomorskije središte dubrovačke države“; u Slanome je bilo i manje brodogradilište, a prema nekim proračunima, na prijelazu 16. u 17. stoljeće brodovlasnici iz Slanoga posjedovali su ukupno 32 broda. Nije stoga neobično da su se slanski pomorci upravo natjecali kako će uresiti crkvu sv. Jeronima i time ne samo nebu zahvaliti na svim primljenim dobročinstvima nego i ostaviti trag svojega ugleda. Povjesničar Vlaho Fortunić navodi kako nam „unutrašnjost ove lijepe i prostrane crkve služi zapravo kao najbolji dokumenat slanske prošlosti: ona jasno pokazuje tko su i kakovi su bili nekad stanovnici ove krasne uvale“.

Među najvažnijim obiteljima slanske prošlosti posebno mjesto pripada ipak obitelji Ohmučević. Čak su dvojica Ohmučevića potkraj 16. i u prvoj polovici 17. stoljeća bili admirali u službi španjolskih kraljeva, što je i ostalim slanskim pomorcima omogućilo lakše trgovanje s Napuljem i sa Španjolskom. Predavanjem će se izložiti društveni i kulturni kontekst Slanoga od sredine 15. do sredine 17. stoljeća kako bi se cjelovitije mogla razumjeti umjetnička djela koja je to vrijeme iznjedrilo (posebno glavni oltar crkve sv. Jeronima), a koja do danas predstavljaju važan dio kulturne baštine toga prostora.

Predavanje je realizirano u suradnji s Vijećem za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije.

Hrvatski restauratorski zavod organizira predavanje za javnost u sklopu projekta „Ruralna, poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“ u kojem sudjeluje kao jedan od jedanaest partnera. Nositelj cjelokupnog projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a administrativno i operativno vodi ga Regionalna agencija DUNEA. Ukupna vrijednost projekta je 32.645.708,48 kuna, od čega su bespovratna sredstva 27.748.345,48 kuna.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a provodi se Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Priprema i provedba integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske.

I.B.