Usvojen Nacrt izmjena prijedloga Zakona o Hrvatskom registru brodova

Foto: Nenad Vojković / Facebook

ZAGREB – Vlada je na usvojila Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom registra brodova, kojim se usklađuju odredbe važećeg Zakona o Hrvatskom registru brodova s odredbama Pomorskog zakonika, kao i poslovi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu i statutarne certifikacije te baždarenja pomorskih objekata.

Posljednjim izmjenama Pomorskog zakonika, Hrvatska je radi usklađenja s odredbama Uredbe (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova (preinačena – sadržaj značajan za EGP), omogućila da poslove statutarne certifikacije i baždarenja određenih pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi, osim Hrvatskog registra brodova obavljaju i druge priznate organizacije, dok će iste za brodice provoditi nadležne lučke kapetanije. Za brodove i jahte u nacionalnoj plovidbi, jahte duljine trupa manje od 24 metra u međunarodnoj plovidbi, kao i hrvatske plutajuće i nepomične odobalne objekte, nadležnost je zadržao isključivo Hrvatski registar brodova. Odgovarajućim izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova provest će se potrebno usklađenje s odredbama Pomorskog zakonika kako su navedene.

Također, usvojenim Nacrtom konačnog prijedloga Zakona propisuju se nužne izmjene i u dijelu imenovanja članova upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova sukladno kojem će u radu istoga sudjelovati predstavnici najznačajnijih korisnika usluga. Osim načela reprezentativnosti, pri novom uređenju sastava članova upravnog vijeća vodilo se računa i o tome da u rad istoga budu uključeni isključivo stručnjaci iz područja neposredno vezanih za rad Hrvatskog registra brodova pa se tako po uzoru na druga europska i svjetska klasifikacijska društva u članstvu upravnog vijeća nalazi i predstavnik osiguratelja/reosiguratelja brodova i odgovornosti brodara. Kako bi se osigurala neovisnost i transparentnost u upravljanju radom Ustanove, nijedna od zainteresiranih skupina u članstvu upravnog vijeća neće činiti većinu sukladno odredbama ovoga Zakona.

D.G.