BORBA S UZURPATORIMA Uklonjene nezakonito postavljene plutače i sidreni uređaji u uvali Borče-Milna

Foto: SDŽ

Po nalogu Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije i u suradnji s Lučkom kapetanijom, uklonjene su nezakonito postavljene plutače i sidreni uređaji na predjelu uvala Borče-Milna na otoku Hvaru.

Uklanjanju je prethodila složena procedura uvjetovana poništenjem postupka davanja koncesije. Naime, odlukom Skupštine Splitsko-dalmatinske županije donesenom na 18. sjednici održanoj 11. prosinca 2018. godine, poništen je postupak davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Borče – Milna, otok Hvar („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 188/18). Navedena Odluka o poništenju je postala izvršna, odnosno pravomoćna.

Foto: SDŽ

Djelatnici Lučke kapetanije, sukladno članku 43. stavak 1. i 3. Zakona o lučkim kapetanijama, zapečatili su navedeno sidrište, kako bi se ono prestalo koristiti do uklanjanja.

Međutim, kako je nakon pečaćenja sidrišta od strane djelatnika nadležne Lučke kapetanije 26. srpnja 2019. godine, istog dana službeni pečat uklonjen te se sidrište nastavilo koristiti i dalje bez pravne osnove, Upravni odjel za turizam i pomorstvo, na čelu sa pročelnikom Stipom Čogeljom poduzeo je određene aktivnosti.

Proveden je postupak javne nabave za uslugu uklanjanja, zbrinjavanja i čuvanja nezakonito postavljenih plutača i sidrenih uređaja na dijelu k.o. Hvar, predio uvala Borče – Milna, otok Hvar, gdje se izabrala ponuda ponuditelja BAGATIN j.d.o.o. iz Podstrane.

U suradnji sa Lučkom kapetanijom, akcija je izvedena 10. lipnja 2020. godine u jutarnjim satima te se predmetna uvala „očistila“ od nezakonito postavljenih sidrenih uređaja i plutača.

Iz Upravnog odjela za turizam i pomorstvo u Splitsko-dalmatinske županije poručuju kako ovo pokazuje da se u suradnji sa svim dionicima uspješno bore protiv korištenja pomorskog dobra bez pravne osnove s ciljem zaštite naše obale.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

DRUGA STRANA MEDALJE “Ukinuli su nam koncesiju na sidrište, zbog konkurenta bliskog Plenkoviću i Kuščeviću!”