Nacionalni park Mljet utrostručio subvenciju uzgoja autohtonih mljetskih sorti vinove loze

Foto: NP Mljet

MLJET – Suradnja između Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu započela je u ožujku 2019. godine sa zajedničkim ciljem da se stare mljetske sorte vinove loze evidentiraju, sačuvaju, analiziraju i potencijalno gospodarski eksploatiraju, a da se i obnovom zapuštenih polja revitalizira poljoprivreda na otoku Mljetu. Tada su prikupljeni probni pupovi kuljenače te poslani u rasadnik na razmnožavanje.

Prvi cijepovi su bili spremni 2020. godine, a rezultate istraživanja, kroz koje je napravljena DNA analiza za dokaz autohtonosti sorti te planove za budućnost mrkuše i kuljenače predstavio je izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan sa Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu na predavanju održanom u listopadu 2019. godine. Uz degustaciju vina prof. dr. sc. Karoglan je kušao i analizirao mlada vina mljetskih vinara.

Dosad su održana tri predavanja – savjetovanja za zainteresirane otočane te je najavljena i izrada priručnika domaćim vinogradarima i vinarima koji će sadržavati brojne savjete za berbu i proizvodnju.

Trenutno stručna služba Ustanove radi na evidentiranju i obilježavanju trsova mrkuše i kuljenače, za koje smo prošle godine ustanovili da je riječ o izvornim, mljetskim sortama. Cilj je zaštita tradicijskih vrijednosti, ali i očuvanje mljetskih sorti pa će Javna ustanova “NP Mljet” nastaviti s poticajima za tradicionalnu poljoprivredu kroz subvencije lokalnom stanovništvu, a za autohtone mljetske sorte vinove loze poticaji će se utrostručiti.

Foto: NP Mljet

D.G.