VIDEO Sve spremno za rekonstrukciju Lapadske obale u Dubrovniku, evo i kako će izgledati

Foto: Youtube / Screenshot

DUBROVNIK – Projekt sveobuhvatne rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale u II, III i IV. fazi izgradnje, ukupno vrijedan gotovo 70 milijuna kuna, predstavljen je danas u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. Zbog financijskog obima, ali i važnosti prometnice smještene u samom gradskom središtu, rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale  najvažnije je kapitalno ulaganje u gradsku prometnu infrastrukturu, a isto je u cijelosti financirano kroz dostupne fondove Europske unije i druga izvanproračunska sredstva, najavili su iz Grada Dubrovnika. 

Predstavljanje projekta putem video veze otvorio je gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković.

– Stekli su se svi uvjeti za početak realizacije ključnog cestovnog infrastrukturnog projekta na užem gradskom području. Mnogi su ovaj projekt sanjali, ali to nije dovoljno – kazao je uvodno gradonačelnik Franković, naglasivši kako je do ovog trenutka bilo potrebno prevladati tri važna koraka koji uključuju izradu projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole za cjelokupni projekt po fazama te osiguranje financijskih sredstava. Istaknuo je kako su svi navedeni uvjeti uspješno ispunjeni što je rezultat rada više gradskih upravnih odjela baziranog na uspostavljenoj sinergiji.

– Snaga Grada Dubrovnika je u timu koji zna služiti svome gradu i građanima – zaključio je najavivši kako je očekivano da samo radovi započnu početkom iduće godine.

Podsjetimo, projekt rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale izrađen je od tvrtke Geoproming d.o.o. iz Metkovića i  podijeljen je u ukupno četiri faze, od kojih I faza otpada na lučicu Batala. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika nadležan je za II, III i IV fazu, a koje se odnose na prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“. Različite aspekte projekta, u okviru nadležnosti svojih upravnih odjela, predstavili pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž, savjetnica u UO za izgradnju i upravljanje projektima Paula Pikunić Vugdelija, pročelnik UO za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zdenko Medović te Marijeta Hladilo, pročelnica UO za poslove gradonačelnika, kao tijela koje rukovodi postupcima javne nabave.

Pročelnica Zrinka Raguž podsjetila je da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, kao posredničko tijelo 1, dana 1. veljače objavilo Poziv za sufinanciranje pilot projekata rješavanja problema uskih grla i javnog prometa u urbanim središtima uslijed povećanja opsega prometa zbog turističke sezone, na koji je Grad Dubrovnik kandidirao navedeni projekt.

– Odluka o financiranju donesena je 20. svibnja, dok je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada, Ministarstva i SAFU-a, u nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, potpisan već 26. svibnja – kazala je.

Odobreni prihvatljivi troškovi projekta iznose 69.857.603,15 kuna uz financiranje iz Kohezijskog fonda u razini 85% što iznosi 59.378.962,67 kuna. Ostatak od 15 %, odnosno 10.478.640,48 kuna financirat će se iz Državnog proračuna. Provedba projekta započela je 1. lipnja 2020. i traje do 31. prosinca 2023., što je krajnji rok završetka projekta. Za to vrijeme EU sredstvima sufinancirat će se i plaće projektnog tima (šest zaposlenika Grada Dubrovnika), i to u ukupnom iznosu nešto manjem od 2.2 milijuna kuna.

O samim građevinskim zahvatima govorila je savjetnica u UO za izgradnju i upravljanje projektima Paula Pikunić Vugdelija. Projekt obuhvaća uređenje prometnice, parkirališnih i pješačkih površina te uređenje stajališta javnog gradskog prijevoza. Osim neadekvatne širine prometnice, investicijom se rješava i problem prodiranja mora u trup prometnice i ispiranja tampona, što dovodi do učestalog puknuća vodovodnih cijevi u trupu ceste i prekide u prometu vozila. Uz građevinsko i prometno rješenje, uredit će se i oborinska odvodnja s pročišćavanjem oborinskih voda, projekt vodovoda, elektroenergetskog sustava s javnom rasvjetom i telekomunikacijskim sustavom. –

– Od raskrižja s ulicom Nikole Tesle do raskrižja kraj benzinske postaje s ukupnom dužinom od 840 metara Lapadska obala pretvara se u dvotračnu dvosmjernu prometnicu“, kazala je. Širina kolnika od početka zahvata do ljetnikovca Sorkočević iznosi šest metara, a do kraja širina kolnika povećava se za pola metra.  Nogostup je s lijeve strane širok dva, dok je s desne strane predviđena šetnica sa zelenilom čija širina doseže i sedam metara. Parkirališna mjesta predviđaju se kao uzdužni i kosa, a postojeće autobusne stanice se zadržavaju i dodaju nove te opremaju autobusnim kućicama i ostalom pripadajućom opremom.

Građevinska dozvola za II fazu (od Lučice Batala do zgrade Fakulteta) ishođena je 9. svibnja 2019. godine. Podsjetio je na to pročelnik Zdenko Medović otkrivši i da je pravomoćnost dozvola za III i IV fazu nastupila 3. rujna ove godine.

Paralelno, Grad Dubrovnik započeo je postupak javne nabave, pojasnila je pročelnica Marijeta Hladilo.

– Dokumentacije o nabavi za postupke radova i nadzora izvođenja radova su pripremljene, održana su javna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i nisu zaprimljene nikakve primjedbe što nam govori da su dokumentacije izrađene kvalitetno i na način da omoguće kvalitetno tržišno natjecanje“, rekla je pročelnica Hladilo. Najavila je kako je dokumentacija upućena Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) kao posredničkom tijelu razine 2 na provjeru svih uvjeta te da se objava poziva na nadmetanje očekuje početkom listopada.

Po provođenju postupaka nabave, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, za očekivati je da će se ugovori za radove i usluge nadzora potpisati u prvoj polovici 2021. godine, poručuju iz Grada Dubrovnika.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

LAPADSKA OBALA Dodatni milijuni za rasterećenje prometne infrastrukture Dubrovnika