Pokrenut postupak za uklanjanje kamp prikolica s područja bivšeg autokampa Preluk u Rijeci

Foto: Youtube / Screenshot

RIJEKA – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u srijedu, 7. listopada objavilo Zaključak o pokretanju postupka u predmetu bivšeg autokampa Preluk u Rijeci, kojim poziva nepoznate korisnike tog dijela pomorskog dobra, da se jave Ministarstvu i podnesu zahtjev za dobrovoljnim uklanjanjem ukupno 29 kamp prikolica, 2 kontejnera i 2 kioska, koje su tamo smjestili bez valjane pravne osnove propisane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ovom javnom objavom poziva sve nepoznate korisnike s dokazom o vlasništvu ili drugom pravu nad kamp prikolicama i ostalim pokretninama da se jave u roku 30 dana od objave ovoga Zaključka sa zahtjevom za dobrovoljnim uklanjanjem i odvozom predmetnih pokretnina.

Ukoliko se nepoznati korisnici, ne jave u propisanom u roku i ne podnesu odgovarajući zahtjev, Ministarstvo će po službenoj dužnosti odrediti privremenog zastupnika sukladno članku 34. Zakona o upravnom postupku.

Informacije o ovoj javnoj objavi možete pronaći na mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture  te u Narodnim novinama br. 108/20,.

D.G.

Vaš komentar