Grad Pula nastavlja čistiti ilegalna odlagališta otpada

Foto: Grad Pula

PULA – Grad Pula putem gradskog trgovačkog društva Pula Herculanea nastavlja s čišćenjem i sanacijom prepoznatih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada kako bi se doprinijelo zaštiti prirode te stvorila estetski prihvatljiva slika grada.

Tako je jučer od pretežito građevinskog otpada sanirana zona Valelunge. Odvezeno je 8 kubika odbačenog granja, 3 kubika glomaznog otpada i 40-ak kubika građevinskog otpada. Slijedi čišćenje najvećeg detektiranog odlagališta ilegalnog otpada, opet u dijelu zone Valelunga, a zatim će se sanirati zona Hidrobaze i okolice Štinjana.

Podsjetimo, do sada je akcijom čišćenja odnesen sa ilegalnog odlagališta otpada u zoni Monte Gira glomazni, građevinski i komunalni otpad u ukupnoj količini od 15 kubika. Zatim je u organizaciji Grada Pule, Turističke zajednice grada Pule, Zajednice tehničke kulture Pula i Hrvatskog Crvenog križa dvadeset i petu godinu za redom održana eko-akcija čišćenja pulskog akvatorija i priobalja na području uvale Zonchi. Akcijom čišćenja podmorja sakupljeno je 10 kubika otpada iz podmorja i obližnjih zelenih površina uz obalno područje. Usporedo s akcijom čišćenja uvale Zonchi, Pula Herculanea nastavila je i sa aktivnostima čišćenja ilegalnih odlagališta otpada na području Valelunge, točnije cestice prema Mandraču.

I.B.

PROČITAJTE JOŠ:

PULA – Očišćenja uvala Zonchi te dio zone Valelunga, prikupljeno čak 10 kubika otpada!

Vaš komentar