Nastavlja se postupak natječaja za liniju Mali Lošinj – Unije – Srakane Vele – Susak i obratno

Foto: Morski.hr

MALI LOŠINJ/SRAKANE/SUSAK – Postupak natječaja za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak) i obratno se nastavlja. Novi rok za dostavu ponuda je 22. prosinca 2020. godine u 11:00 sati.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je dana 27. studenog 2020. godine na svojim službenim stranicama objavila rješenje doneseno povodom žalbe izjavljene na dokumentaciju o nabavi kojim se žalba odbija kao neosnovana, čime su stvoreni uvjeti za nastavak postupka.

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (Ispravak) objavljena je dana 3. prosinca 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave javne nabave”.

Izmjene se odnose samo na produljenje roka dostave.

Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 22. prosinca 2020. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split. Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

I.B.

PROČITAJTE JOŠ:

Kapetan Luka – Krilo odabrani je brodar za održavanje linije Lastovo – Korčula – Dubrovnik i obratno