Foto: Čitatelj

Nepotopivi i superbrzi brod M-46, plod je spoja hrvatske pameti i moderne tehnologije koja je omogućila jeftinu proizvodnju prijeko potrebnih plovila raznim javnim službama. Osim što ga koristi Hrvatska ratna mornarica u sklopu djelovanja Obalne straže, nadležnost provođenja mjera nadzora na moru u sklopu integriranog upravljanja granicom u djelokrugu rada je i Carinske uprave i Ribarske inspekcije, Ministarstva poljoprivrede. Brod kojeg su zbog svojih specifikacija odmah prozvali “Morska munja” i u nedjelju je, na blagdan svetog Nikole, kada su na Jadranu vladali nemogući uvjeti za plovidbu, s visinom valova na otvorenom moru do 7 metara, isplovio i pokazao da opravdava uložen novac poreznih obveznika.

Aplicirajući u okviru dostupnih sredstava i fondova namijenjenih za jačanje operativnih kapaciteta nadležnih nadzornih tijela na moru, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020. ugovoreno je i odobreno nabavljanje ukupno 4 plovila, a nabavna pojedinačna vrijednost plovila je 5,5 milijuna kuna bez PDV, od čega je 70% sredstava financirano iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a 30 % sredstava je nacionalno financiranje – Ministarstvo poljoprivrede.

U prvoj polovici 2020. isporučena su 2 plovila,  model OLIMP VHB M46 te predana na korištenje u matične luke Rijeka i Zadar, a ova moćna plovila se sukladno zajedničkim planovima rada prvenstveno koriste od strane Mobilnih jedinica Carinske uprave kao i Ribarske inspekcije na cjelokupnom morskom carinskom području Republike Hrvatske.

U studenom 2020. u vojarni „Admiral Sveto Letica-Barba“ u Splitu, dvije brze brodice VHB M-46 predane su na korištenje Hrvatskoj ratnoj mornarici.

Foto: Čitatelj

Međuresornim Ugovorom o korištenju četiri plovila, Carinska uprava kao korisnik plovila osigurava siguran vez za sva plovila te unutarnjim ustrojstvom osigurati osobe za upravljanje i operativno održavanje plovila, dok će Uprava za ribarstvo, Ministarstva poljoprivrede kao vlasnik plovila, snositi troškove redovnog i izvanrednog servisiranja, održavanja i popravaka, registracije i osiguranja plovila.

Plovila su izrađena u Republici Hrvatskoj, brodogradilišta u Puli i Šibeniku, i tehničkim kapacitetima u potpunosti prilagođena za višednevni boravak na moru, čime će se optimizirati troškovi pogonskog goriva i ostalih logističkih potreba tijekom provedbe kontinuiranih mjera nadzora od stane oba inspekcijska tijela na moru. Ostala dva plovila isporučiti će se do kraja 2020., a njihove matične luke biti će Split i Dubrovnik, čime su operativni kapaciteti nadzornih tijela na moru u pogledu plovila u potpunosti modernizirani.

Brod kojeg su zbog svojih specifikacija odmah prozvali “Morska munja” i u nedjelju je, na blagdan svetog Nikole, kada su na Jadranu vladali nemogući uvjeti za plovidbu, s visinom valova na otvorenom moru do 7 metara, isplovio i pokazao da opravdava uložen novac poreznih obveznika. Fotografije nam je poslao čitatelj.

Foto: Čitatelj

Tehničke specifikacije

TRUP – U potpunosti izgrađen od kevlara, otporan na metke.

DIMENZIJE – Duljina: 14.25 metara, Širina: 4.2 metra.

POGON – Četiri Yamaha motora, svaki po 400 konjskih snaga.

NAJVIŠA BRZINA – 50 čvorova (Efikasniji od helikoptera: Od Pule do Visa može doći za 2 sata i 20 minuta, od Visa do kopna za 45 minuta, a od Ugljana do Zadra za 7 minuta.)

DOPLOV –  Zalihe goriva za 250 nautičkih milja pri opterećenju motora od 80%.

SMJEŠTAJNI KAPACITET – Višednevni boravak na moru za četiri člana posade, dok je ukupni kapacitet brodice dvanaest osoba.

OSTALO – Praktički nepotopiv, testiran je na udarac o kopno brzinom od 20 čvorova, bez posljedica.

– Za razliku od helikoptera ovoj brodov ima veći kapacitet, može se koristiti u svim vremenskim uvjetima, lakše može prići lokacijama i ima niže troškove eksploatacije i održavanja. Njime je moguće doći direktno na lokaciju gdje je unesrećeni ronilac, što je helikopteru nemoguće, pa je izvrsno plovilo za traganje i spašavanje.

– Opremljen sustavima za sigurnu navigaciju, sustavima veze, infracrvenom i tv kamerom za motrenje i dokumentiranje situacije u dnevnim i noćnim uvjetima.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

BRZI MORSKI STROJEVI Hrvatskoj ratnoj mornarici predani na korištenje gliseri M-46