Rapska plovidba besplatno prevozi vozila za humanitarnu pomoć

Foto: Privatni arhiv

Rapska plovidba d.d. izvijestila je da će besplatno prevoziti vozila koja prevoze humanitarnu pomoć potresom zahvaćenim područjima. 

Potrebno se samo javiti na kontakt telefon 051 724 122 ili putem adrese elektronske pošte: rapska-plovidba@ri.t-com.hr.

Rapska plovidba d.d. je lokalni brodar sa sjedištem u poslovnom centru Mali Palit na Rabu, a trajektne linije održava neprekidno od 1963. godine.

Četiri su trajekta Rapske plovidbe d.d.: “Četiri zvonika”, “Barbat”, “Sveti Marin” i “Sveti Kristofor” koji plove na liniji Stinica – Mišnjak i ta linija traje manje od 18 minuta.

Osim trajektne linije Stinica – Mišnjak, Rapska plovidba d.d. održava putničku liniju Rab-Lun na otoku Pagu sa brodicom “Maslina”.

D.G.