Primorsko-goranska županija vodeća po ulaganjima u lučku infrastrukturu

Foto: PGŽ

Svakog dana s Obale Kralja Petra Krešimira  Rabljani promatraju kako napreduju radovi na lukobranu Pumpurela. Postojeći lukobran Pumpurela na samom ulazu u rapsku luku prokopan je u potpunosti radi  proširenja, čime bi se omogućio privez brodova s obje strane i osigurala infrastrukturu za potrebe ribarske flote i ribara. Projekt je to Lučke uprave Rab vrijedna 19,8 milijuna kuna, od čega je 75%  sredstava EU-a, dok  600.000 kuna osigurava ŽLU Rab  vlastitim učešćem. Spomenuti radovi prva su faza, potpune rekonstrukcije i sanacije luke Rab, čiji će nastavak uslijediti najesen.

Radovi u luci Rab jedni su od  niza projekata kakvih su tijekom proteklih 20 godina realizirani unutar sustava Županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije.

Decentralizacija županijskog upravljanja lučkom infrastrukturom

Od  1999. godine do danas  Primorsko –goranska županija uspostavila je sustav od 8 županijskih lučkih uprava koje su u tom trenutku  upravljale u 55 luka otvorenih za javni promet. Pet luka imalo je status  županijskog značaja, 50 lokalnog, s ukupno 4.867 vezova. U namjeri  uvođenja reda u upravljanje lučkim prostorom, osiguranja dovoljan broja  komunalnih vezova i operativnog prostora u lukama za obavljanje gospodarskih aktivnosti, pribjeglo se decentraliziranju županijsko upravljanja i približavanju lokalnoj samoupravi. Uz uvažavanje i lokalnih interesa, kada je lučka infrastruktura u pitanju, započelo se s kontinuiranim planiranjem razvoja kroz kadrovsko i financijsko jačanje. Mreža lučkih uprava, luka i lučica u Primorsko-goranskoj županiji danas predstavlja  jedan od najuređenijih sustava hrvatskih obalnih županija.

Baška – Foto: PGŽ

Prihod  lučkih uprava 60 milijuna

Proteklih 20 godina obilježeno je intenzivnim ulaganjima od gotovo 600 milijuna kuna u sustav županijskih lučkih uprava. Riječ je o ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena, Cres, Crikvenica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija-Lovran–Mošćenička Draga i Rab. Ulaganja su osigurana  kroz udruživanje sredstava Županije, županijskih lučkih uprava, resornog ministarstva i jedinica lokalne samouprave. Broj luka kojima danas  upravljaju županijske lučke uprave povećan je sa spomenutih 55 na 101, od čega je   27 luka županijskog i 74 lokalnog značenja, s 12.000 raspoloživih vezova. Zahvaljujući toj vrijednoj i suvremenoj lučkoj infrastrukturi, prihodi svih osam županijskih lučkih uprava rastu i zajedno ostvaruju godišnje do 60 milijuna kuna. To im  omogućuje stalno planiranje i pripremu novih projekata i investicija.

Najveća ulaganja u 5 trajektnih luka 

Broj županijskih  luka obuhvaćen sustavom, u 20 godina je gotovo udvostručen. Svako značajnije privezište danas je pod upravljanjem županijskih lučkih uprava. Broj luka županijskog značaja povećan je za više od pet puta. Ulaganja u uređenje i izgradnju novih vezova rezultirala su porastom broja komunalnih vezova za 120 posto, a nautičkih za 660 posto, čime se zadovoljavaju potrebe stanovništva i turističke ponude.

Malinska – Foto: PGŽ

Po vrijednosti, najveći dio ulaganja ostvaren je u 5 trajektnih luka. Najveća trajektna luka sjevernog Jadrana – Valbiska, dograđena je tako da može obavljati promet putnika i prema Cresu i prema Rabu. U Loparu na otoku Rabu je izgrađena prihvatna riva za najveće trajekte, a na Mišnjaku povećan i uređen obalni prostor i nove rampe za prihvat većih trajekata. U svim tim velikim investicijskim zahvatima Županija primorsko-goranska participirala je sredstvima uprihođenim upravo zahvaljujući prihodima ostvarenim kroz uređen sustav upravljanja lučkih uprava.