Vlada na 40 godina dodijelila koncesiju u industrijskoj luci Urinj

Foto: Wikimedia

Vlada je usvojila prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara

Koncesija se dodjeljuje na pomorskom dobru ukupne površine 124.544 m2, na vremensko razdoblje od 40 godina.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 796,8 milijuna kuna.

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 2,00 kn/m2 zauzetog pomorskog dobra, dok se promjenjivi dio koncesijske naknade obračunava u iznosu od 2% prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

D.G.