Načelnik Konavala ministrici poljoprivrede: “Produljite mogućnosti ribolova mrežama potegačama”

Ilustracija - Foto: Youtube/Screenshot

KONAVLE – Načelnik Općine Konavle Božo Lasić od ministrice poljoprivrede Marije Vučković traži produljenje mogućnosti ribolova mrežama potegačama dok ne budu gotovi rezultati studije snimanja stanja cvjetnica, posejdonije. 

Njegov dopis ministrici prenosimo u cijelosti.

“Ribari iz Konavala su mi se obratili zbog problema sa ribolovom mrežama potegačama, a koliko sam upoznat ribari na krajnjem jugu Hrvatske, tradicionalno, od 19. stoljeća koriste mreže potegače, migavicu i šabakun.

Meditaranskom uredbom se potaklo pitanje ribolova nad livadama posejdonije, no zahvaljujući nadležnim ministarstavima i drugim institucijama Republike Hrvatske, izborila se derogacija kroz provedbenu uredbu komisije (EU) br. 2018/1586 pd 22. listopada 2018.g. o odstupanjima od uredbe Vijeća (EC) br. 1967/2006 po pitanju minimalne udaljenosti od obale, minimalne dubine mora i zabrane ribolova iznad zaštićenih staništa za mreže potegače koje obavljaju ribolov u teritorijalnim vodama Republike Hrvatske.

Spomenuta derogacija ističe ove godine te ribarima s krajnjeg juga Hrvatske ponovo prijeti zabrana daljnjeg ribolova s mrežama potegačama.

Stoga Vam se obraćam sa zamolbom da date pozitivno mišljenje za produženje derogacije do konačnog završetka studije snimanja stanja cvjetnica, posejdonije koje se planira provesti od strane Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split u suradnji sa HRM-om , a čija izrada je bila i jedan od uvjeta za derogaciju za razdoblje od tri godine”.