Foto: PR / Ilustracija

Premijer Andrej Plenković je na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infratrukture potpisao Dopunu Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu koja se direktno tiče svih otočana i građana koji ovise o pomorskim linijama.  

– Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet, iznimno za vrijeme proglašenja i trajanja epidemije zaraznih bolesti, može odobriti zahtjev brodara za izmjenom opsega plovidbe iz točke I. ove Odluke, ukoliko je zahtjev usklađen sa stvarnim prometnim potrebama korisnika javnog obalnog linijskog prijevoza, a uz prethodnu suglasnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – stoji u Odluci koja je stupila na snagu u četvrtak.

“Odluka o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 22. prosinca 2016. godine, jedan je od temeljnih dokumenata za provedbu Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine, br. 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16 i 121/19), kao i dugoročnih planova razvitka sustava pomorskog povezivanja hrvatskih otoka s kopnom uz subvencioniranje neprofitabilnih linija proračunskim sredstvima Republike Hrvatske, s obzirom da je djelatnost javnog obalnog linijskog pomorskog prometa djelatnost od osobitog javnog interesa za Republiku Hrvatsku te da se radi o usluzi od općeg gospodarskog interesa.

Redoviti javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu u Republici Hrvatskoj važećom Odlukom iz 2016. godine, te izmjenom i dopunom Odluke iz 2020. godine obuhvaća 54 državne linije.

Državne linije održava 14 brodara s ukupnom flotom od 82 broda. Najveći brodar je Jadrolinija, Rijeka, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje održava ukupno 35 linija (24 trajektne, 8 brzobrodskih i 4 brodske linije).

‘Brodari bilježe značajan pad prometa, što uvelike utječe na poslovanje i znatno smanjenje prihoda’

Pandemija uzrokovana virusom Covid 19 utjecala je na cjelokupno svjetsko pa i hrvatsko gospodarstvo. Brodari koji obavljaju javni obalni pomorski promet bilježe značajan pad prometa na državnim linijama, što uvelike utječe na ukupno poslovanje i znatno smanjenje prihoda, a samim time i na likvidnost brodara. Negativan utjecaj pandemije korona virusa rezultirao je time da već u prvom kvartalu 2020. godine brodari bilježe značajno smanjenje prihoda u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine, a gubitci u poslovanju su dodatno narasli nakon završetka turističke sezone.

Kako bi u ovim nadasve izazovnim vremenima ublažili posljedice utjecaja korona virusa na normalno poslovanje  brodara u javnom obalnom pomorskom prijevozu, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je predmetnom dopunom Odluke omogućilo da Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet odobri brodaru zahtjev za izmjenom opsega plovidbe propisane u točki I. Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, a u skladu sa zadovoljenjem prometnih potreba korisnika javnog linijskog pomorskog prijevoza i uz prethodnu suglasnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sredstva za 54 državne linije iz važeće Odluke, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva mora prometa i infrastrukture, Glave Agencija za obalni linijski pomorski promet, Aktivnosti A 570323 Poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija, u ukupnom iznosu od 327.000.000 kuna za 2021. godinu. Projekcije potrebnih godišnjih sredstava za 2022. i 2023. godinu planirana su u iznosu od 340.000.000 kuna”, stoji u obrazloženju Dopune Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, koju je potpisao predsjednik Vlade, Andrej Plenković.

Odluku u cijelosti možete pročitati u privitku:

D.G.