Pristigla samo po jedna ponuda za linije Šibenik-Zlarin–Obonjan–Kaprije–Žirje i Trogir – Slatine – Split

Foto: Saša Jurat

ŠIBENIK/SPLIT – U Agenciji za obalni linijski pomorski promet u Splitu otvorene su ponude prispjele na natječaj za odabir brodara koji će obavljati prijevoz na državnoj trajektnoj liniji 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje i obratno, te na profitabilnoj državnoj brodskoj liniji 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno, a sve na razdoblje od 6 godina. 

Za održavanje linije 532 ponudu je dao samo brodar Jadrolinija.

Za održavanje linije 616 ponudu je dao samo brodar Bura Line & Off Shore.

Stručno povjerenstvo će zaprimljenu ponudu pregledati, ocijeniti i zapisnički konstatirati rezultate, a rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, izvijestili su iz Agencije za obalni linijski promet.

D.G.