Stvorenja jadranskih dubina o kojima ste najmanje znali

Foto: Wikimedia/Pinterest

Poput pjesme o lijepoj Janji za jadransko podmorje se doista može reći: na cijelom svijetu nigdje nema, ljepote takve ni…

Jeste li znali?

Da –  u Jadranskom moru živi riba zmijozub crvobrad. Modrocrnkaste je boje, a bradni pipak je ružičast, dok su peraje bjelkaste.

Mužjaci su znatno manji od ženki i obično su bez zubi, pa se hrane planktonima. Ženke su više grabežljive i hrane se ribom. Ribari ga ulove vrlo rijetko. 

Zmijozub crvobrad – Stomias boa boa / Foto: KladosKosmou/Pinterest

Da – golub uhan naraste do 3 metra dužine i 200 kg težine i jedna je od najvećih riba Jadrana. Kod nas ga još zovu i morski vrag. Spada u istu podobitelj kao i Manta (lat. Manta birostris). Živi daleko od obale i spada u vrlo rijetku ribu našeg mora.

Osim u Jadranu nazočan je u Meditaranu i Atlantiku. Inače se rijetko lovi, pa spada u ribolovne trofeje, a u Jadranu je izlov zabranjen jer je strogo zaštićena hrskavična riba. Ljudi ga rijetko konzumiraju, iako mu je jetra bogata uljem. Može zadati bolne rane udarcima repa na čijem kraju je usađena otrovna nazubljena bodlja. 

Golub uhan – Mobula mobular / Foto: Wikimedia

Da – je ugriz ribe zmijka dugonoska koja je u Jadranu vrlo rijetka – otrovna.

Osim toga, drži se da joj je i krv donekle otrovna.

Zmijka dugonoska – Apterichtus caecus / Foto: Wikimedia

Da – je konjić dugokljunić iz obitelji šilogubaca koji naraste do 14 cm duljine i težine oko 0,04 kg. Tijelo mu je nezgrapno i nepravilnog oblika, pokriveno pločicama koje su krvgave i bodljikave.

Pliva sporo i slabo i to najčešće glavom prema gore. Atraktivan je i pravi ukras za akvarij pod uvjetom da treba uspješno riješiti pitanje prehrane.

Morski konjic – Hippocampus ramulosus / Foto: Youtube/Screenshot

Da – je riba kirnja dugulja iz obitelji vučica. Naraste do 80 cm duljine, a dostigne težinu od 5 do 6 kg.

U Jadranu je ima samo u njegovom južnom dijelu. Ulovi se, ali vrlo rijetko. Lovi se u malim količinama. Meso je ukusno i cijenjeno.

Kirnja dugulja – Epinephelus costae / Foto: Wikimedia

Da – je gira oštrulja raspostranjena svugdje po Jadranu i može se loviti cijele godine. Lovi se u većim količinama s tim da se veći dio ulova troši na domaćem tržištu,  a manji izveze.

Meso joj je ukusno, ali slabije traženo od gire oblice i to zbog oštrih kostiju. Priprema se na sve načine, ali se i konzenrvira u kutije.

Gira oštrulja – Spicara flexuosa / Foto: Youtube/Screenshot

Gordana Igrec