Dva kandidata za koncesiju na privez brodova u Zadru – Posao od 22.7 milijuna kuna za 5 godina

Foto: Boris Kačan

ZADAR – Lučka uprava Zadar (LUZ) objavila je natječaj za dobivanje petogodišnje koncesije za privez brodova te usluge davanja struje i vode.

Procijenjena vrijednost tog posla je 22.770.480,00 milijuna kuna za pet godina. Portal 057.info. doznaje kako su na natječaj pristigle dvije ponude, a da će konačnu odluku po prijedlogu povjerenstva donijelti Upravno vijeće na čelu sa županom Božidarom Longinom.

U igri je svakako Luka d.d. koja je i do sada obavljala taj posao – privremeno u Gaženici, parcijalno u Gradskoj luci. Sada su objedinjena oba lučka područja i uz njih povezena uluga korištenja struje i vode na privezištu.

U natječaju je utvrđen početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade od 600.000 kuna na godišnjoj razini, promjenjiv dio od 15 posto od prihoda na privez i odvez te 10 posto od prihoda koliko će budući koncesionar godišnje dobiti od opskrbe vodom i električnom energijom. Te koncesijske naknade uplaćuju se Lučkoj upravi Zadar.

Tarifa Lučke uprave za privez i odvez brodova određena je u odnosu na tonažu broda dio je natječajne dokumentacije. Za najmanji brod do 250 BT iznosi 6 eura po BT (bruto toni), a za one do 35 000 bruto tona, tarifa iznosi 204 eura po bruto-toni.

Cijena kubika pitke vode koja se u putničkoj luci Gaženica može ukrcati na brod određena je na 28 kuna koliko će moći obračunati novi koncesionar.

I.B.