Završna konferencija projekta „Partneri za prirodu“

Foto: Boris Kačan

Projekt „Partneri za prirodu“ svoju će završnu konferenciju zbog epidemiološke situacije doživjeti u online izdanju.

Glavni cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica.

Na konferenciji će biti predstavljeni glavni rezultati projekta, uključujući i dvije projektne publikacije. Jedna se publikacija bavi participativnim modelima upravljanja zaštićenim područjima, s posebnim naglaskom na švicarski model regionalnih parkova prirode, dok se druga bavi temom gospodarenja otpadom u zaštićenim područjima.

Obje publikacije uključuju i popis preporuka za poboljšavanje trenutne prakse. Na konferenciji će također biti predstavljeni i rezultati ankete koja je u razdoblju od studenog 2020. do veljače 2021. provedena među javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u RH na temu uključivanja dionika u upravljanje zaštićenim područjima. 

Detaljan dnevni red s linkom na platformu Zoom (ili neku drugu) i uputama za spajanje bit će poslan naknadno prijavljenima, a predviđeno trajanje konferencije je oko 3 sata.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje na konferenciji, molimo Vas da se prijavite najkasnije do 24.2.2021. popunjavanjem prijavnice koja se nalazi OVDJE

Partneri na projektu su Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova park prirode Lastovsko otočje, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland.

Projekt je financiran putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Završna konferencija projekta „Partneri za prirodu“ održat će se 26. veljače s početkom u 10:30 sati.

D.G.