Teška preko tone, duga i 7 metara, ova vrsta je do 1989. plivala Jadranom, ali i u kontinentalnim rijekama

Foto: Youtube / Screenshot

Nekada davno, u vremenu kojeg se ne sjećaju ni naši pradjedovi, Jadranom su plivale morune (Huso huso). Iako se zadnji ulovljeni primjerak pojavio na splitskoj peškariji 1989. godine, navodno ulovljen kraj Supetra na Braču, ova riba je osuđena na zaborav puno prije toga, piše o ovoj zanimljivoj vrsti Podvodni.hr

Prelovom, zagađenjem, izgradnjom brana na rijekama, nije bilo šanse za opstanak moruna. Zanimljivo je da smo ovu ribu mogli naći i u Jadranu ali i na sjeveru Hrvatske u Dunavu i Savi.

Riba je impresivnih dimenzija, težila je preko jedne tone a dužine do 7 metara. Ženke su za spolnu zrelost trebale napuniti oko 20 godina, a mrijestile su se jednom u 5 godina, u rijekama sjevernog Jadrana.

Moruna opstaje u Crnom moru i Kaspijskom jezeru zahvaljujući ljudskoj repopulaciji, a uzgaja se i na drugim lokacijama radi proizvodnje kavijara. Nedavno, talijanskim projektom LIFE-NATURA Con.Flu.Po, premoštene su prepreke ribljim vrstama korita rijeke Po i sada su slobodne migrirati prema moru kao nekad davno.

Ugrađenim odašiljačem u našoj autohtonoj jesetri (Acipenser naccarii) koju talijani stalno poribljavaju, dokazano je da su ribe prvi put u 60 godina migrirale iz gornjeg toka sve do ušća rijeke, stoga u narednim godinama možete očekivati i više nalaza jesetre na našoj obali.

Osim jadranske jesetre talijani su u korito rijeke ponovno vratili i morunu, jedna takva je na slici, piše Podvodni.hr.

Hoće li i ova vrsta ponovno doplivati do naše obale? Vidjet ćemo “uskoro”.

Pero Ugarković

 

PROČITAJTE JOŠ: