FOTO/VIDEO: REKONSTRUKCIJA SPLITSKE LUKE Pogledajte kako će izgledati po dovršetku

Foto: Lučka uprava Split

SPLIT – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt ‘Rekonstrukcija i dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split’, potpisali su danas u Splitu  ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Vice Mihanović, ravnatelj Lučke uprave Split.

Projektom je planirana je dogradnja Obale Kneza Domagoja I i II u svrhu omogućavanja  kvalitetnog priveza katamarana, a istim zahvatom omogućit će se proširenje putničkog  koridora i bolja protočnost putnika, ali i ostalih pješaka koji koriste Obalu kneza Domagoja.

U tri godine broj putnika katamaranima porastao 60 posto!

Od  2016. do 2019. godine broj putnika koji se prevoze katamaranima porastao je za 60 %. U 2016.  godini prevezeno je 714.034 putnika, a u 2019. godini 1.145.818 putnika. Nakon provedbe  projekta stavit će se u upotrebu četiri veza za katamarane koja su trenutno van funkcije. 

Dogradnjom će se omogućiti funkcioniranje operativne obale za privez i odvez katamarana  odvajanjem operativne obale na dio za privez, ukrcaj i iskrcaj te opskrbu brodova od dijela koji  služi za pješačku komunikaciju. Ujedno će se zelenim pojasom odvojiti i dio operativne  površine kojom se služe automobili i kamioni za ukrcaj na trajekte, pojašnjavaju iz Lučke uprave Split. 

Foto: Lučka uprava Split

Predviđa se rekonstrukcija postojeće Obale kneza Domagoja I i II na način da se postojeća  operativna obala dogradi pet i pol metara prema moru, a sve u svrhu poboljšanju postojeće  usluge, lučke funkcionalnosti i povećanje sigurnosti korisnika luke. Sadašnja operativna obala  široka je oko četiri metra, a dogradnjom će se dobiti operativna obala širine devet i pol metara.  Duljina Obale kneza Domagoja I koja bi se dogradila je 135 metara, a Obale kneza Domagoja  II 125 metara. Novostvorena površina operativne obale je oko 1.400 m2.  

Obala će biti popločana kamenom i opremljena komunalnom opremom, rasvjetom, opskrbnim  ormarićima za opskrbu brodova strujom i vodom, te dodatnim zelenim površinama i  dekorativnim podnim pločama koje će vizualno razdvajati dio za privez, ukrcaj i iskrcaj te  opskrbu brodova od dijela koji služi za pješačku komunikaciju. Važno je napomenuti da je  projektom predviđeno osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i osobama smanjene  pokretljivosti. Dakle, projektom je omogućena nesmetana komunikacija čitavom lokacijom, kao  i pristup na javno prometnu površinu – sve bez barijera. 

Rok za izvođenje radova je devet mjeseci

Maksimalni iznos za sufinanciranje troškova Projekta javnim sredstvima iznosi 42.284.052,27  kuna odnosno 100% prihvatljivih troškova Projekta od čega 35.941.444,42 kuna odnosno 85%  dolazi iz Kohezijskog fonda EU-a preko Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija  2014.-2020., a 6.342.607,85 kuna odnosno 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.  

Projekt „Rekonstrukcija – dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split“ je  planiran kao prva faza projekta „Rekonstrukcija i proširenje Gata sv. Petra u Gradskoj luci  Split”. Provedbom navedenih projekata, infrastrukturno će se zaokružiti bazen Gradska luka  luke Split i osigurati optimalna protočnost prometa, razina usluga i održivi razvoj za desetljeća  koja su pred nama. 

D.G.